Unijna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Do końca 2015 roku Polska musi wprowadzić klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania dotyczącą zwolnienia z CIT (podatku u źródła) dywidend wypłacanych przez polskie spółki do ich europejskich spółek matek.

Rada Unii Europejskiej uchwaliła zmianę tzw. Dyrektywy Parent-Subsidiary, wprowadzając do niej klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Ma ona na celu przeciwdziałanie uzgodnieniom, których celem jest uzyskanie korzyści podatkowej na podstawie sztucznych konstrukcji. Pojęciem sztucznych konstrukcji prawnych mogą być określane struktury, które nie są wprowadzane z uzasadnionych powodów handlowych, odzwierciedlających rzeczywistość gospodarczą.

Konsekwencje dla polskich podatników

Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić w życie przepisy niezbędne do implementacji nowelizacji do końca 2015 roku. Obecnie nie wiadomo, w jakiej formie unijna klauzula zostanie transponowana do polskiej ustawy o CIT.

Można domniemywać, że w najbardziej niekorzystnym przypadku, tj. jeśli organy podatkowe uznają, iż dywidendy wypłacane do spółki matki przez polski podmiot są związane z użyciem sztucznych konstrukcji prawnych, zakwestionowane może zostać prawo do zwolnienia dywidendy z podatku u źródła.

Jeśli firma prowadzi działalność w Polsce w formie spółki kapitałowej i zyski z tej działalności dystrybuowane są do spółki dominującej w formie dywidendy (która jest zwolniona z podatku u źródła) warto dokonać analizy pod kątem stosowania unijnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (aby ocenić ewentualne ryzyko podatkowe).


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>