Tylko do końca miesiąca jest czas na wystawienie PIT-11 i PIT-40

Przemysław Karwacki
Przemysław Karwacki Starszy Menedżer
kontakt

Pracodawca zatrudniający pracowników musi do końca lutego wystawić im informacje PIT-11. Jeśli osoby zatrudnione przed 10 stycznia przekazały szefowi PIT-12, ten musi wypełnić dla pracowników PIT-40. Obydwa druki – PIT-11 i PIT-40 – muszą trafić zarówno do podatnika, jak i właściwego dla niego urzędu skarbowego.

Na wystawienie PIT-11 (informacja o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) oraz PIT-40 (roczne obliczenie podatku) za 2012 r. płatnicy mają czas do 28 lutego 2013 r.

W informacji PIT-11 płatnik musi podać swój NIP. Następnie trzeba wpisać rok, którego informacja dotyczy. W naszym przypadku będzie to 2012. W kolejnych rubrykach wystarczy podać urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja (urząd skarbowy właściwy dla podatnika) oraz zaznaczyć kwadrat: złożenie informacji lub jej korekta.

Płatnik w druku PIT-11 podaje także swoje dane. Musi zacząć od zaznaczenia kwadratu z informacją, czy jest osobą fizyczną czy nie. Następnie wpisuje pełną nazwę i REGON lub w przypadku osób fizycznych: nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia. Kolejnym elementem są dane podatnika. Płatnik wpisuje tu NIP lub PESEL. Trzeba też uzupełnić rubryki dotyczące miejsca zamieszkania podatnika.
Płatnik w informacji PIT-11 musi podać wysokość kosztów uzyskania przychodów, dochody podatnika (przychód minus koszty), pobrane zaliczki oraz składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli podatnik w roku podatkowym wykonywał również pracę za granicą i część jego dochodu będzie tam podlegała opodatkowaniu, pracodawca może mieć również obowiązek wykazania w PIT-11 dochodu zwolnionego z opodatkowania w Polsce na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Informacja PIT-11 kończy się podpisem i pieczątką osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku.

Jeśli chodzi o PIT-40 wypełniają go tylko ci płatnicy, którzy otrzymali od pracowników przed 10 stycznia druk PIT-12. Mimo że rozliczenia rocznego na PIT-40 dokonuje płatnik, podatnik nie zwalnia się z odpowiedzialności za prawidłowe rozliczenie z fiskusem. Oświadczenie PIT-12 jest traktowane na równi z zeznaniem i przez jego złożenie pracownik sam deklaruje, po analizie swojej sytuacji, że spełnia warunki do takiej formy rozliczenia podatku.

W PIT-40 pracodawca uwzględni koszty uzyskania przychodów. Przy dokonywaniu rocznego obliczenia podatku płatnik:
1) uwzględnia koszty za dojazdy pracownika w wysokości faktycznie poniesionych,
2) odlicza od dochodu pobrane w ciągu roku składki na ubezpieczenia społeczne,
3) na wniosek podatnika odlicza od dochodu:
– zwrócone płatnikowi świadczenia, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, – jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek,
4) odlicza od podatku kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w roku podatkowym ze środków podatnika,
5) dolicza do podatku obliczonego zgodnie ze skalą PIT otrzymany za jego pośrednictwem zwrot uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatek wynikający z obliczenia rocznego przez płatnika jest podatkiem dochodowym należnym od pracownika za dany rok, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję określającą inną wysokość zobowiązania w podatku dochodowym. Nadpłata lub dopłata podatku wynikająca z zeznania zostanie rozliczona przez płatnika z wynagrodzenia pracownika. Warto o tym pamiętać i nie wpłacać do urzędu podatku wynikającego z PIT-40 otrzymanego od pracodawcy.

Trzeba pamiętać, że osoby, za które szef wypełni PIT-40, nie będą mogły skorzystać przy tej formie rozliczenia z żadnej dodatkowej ulgi podatkowej. Nie mają też prawa do przekazania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Jednakże pracownik – mimo wystawienia przez szefa PIT-40 – nadal może złożyć zeznanie indywidualnie. W zeznaniu będzie mógł skorzystać wtedy z wszelkich dostępnych odliczeń, czy przekazać 1% PIT na wybraną organizację pożytku publicznego. Wypełniając PIT-37 lub PIT-36 na podstawie rozliczenia PIT-40 należy jednak pamiętać, że podatek wynikający z PIT-40 został już rozliczony przez pracodawcę – należy to zatem uwzględnić wpisując odpowiednią kwotę zaliczek w zeznaniu indywidualnym.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>