Test przedsiębiorcy jednak będzie

Eliza Skotnicka
Eliza Skotnicka Starszy Menedżer
kontakt

Z opublikowanej we wtorek 16 kwietnia Aktualizacji Programu Konwergencji wynika, że od 2020 r. MF chce wprowadzić tzw. test przedsiębiorcy. Warto więc zweryfikować warunki współpracy w ramach B2B pod kątem ryzyk pojawiających się na gruncie PIT i ZUS.

Wraz z końcem marca serwisy informacyjne obiegła wiadomość, że Ministerstwo Finansów chce wdrożyć tzw. test przedsiębiorcy. Miałby on na celu ustalenie kto rzeczywiście jest przedsiębiorcą, a kto tylko, wystawiając co miesiąc jedną fakturę dla jednego podmiotu, korzysta z preferencyjnego opodatkowania (chodzi o 19 proc. podatek liniowy) zamiast płacić 32 proc. podatku PIT, którym obciążony jest pracownik (po przekroczeniu drugiego progu podatkowego).

Po kilku dniach od podania tej wiadomości resort poinformował jednak, że nie ma żadnego projektu ani harmonogramu działań w tym zakresie. Czy aby na pewno? Z opublikowanej właśnie Aktualizacji Programu Konwergencji (w ramach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019 – 2022; treść tutaj) wynika bowiem, że MF chce taki test wprowadzić, i to już od 2020 r. 

Test przedsiębiorcy – Aktualizacja Programu Konwergencji

Jak wynika z Aktualizacji Programu Konwergencji w II kwartale 2017 r. liczba osób pracujących na własny rachunek wyniosła 2882 tys. osób, z czego 78 tys. (tj. 2,7%) spełniało jednocześnie kryteria zależności ekonomicznej (co najmniej 75% dochodu pochodzi od jednego klienta) i organizacyjnej od klienta (klient decyduje o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy). Wniosek – dochodzić może do nieuprawnionego kwalifikowania przychodów do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”.

To – według MF – wystarczający sygnał, aby wprowadzić zmiany w przepisach podatkowych, bo warto dodać, że już dziś fiskus może kwestionować przechodzenie na tzw. samozatrudnienie. Prawo do tego daje mu art. 5b ust. 1 ustawy o PIT zawierający przesłanki, po spełnieniu których uznaje się, że podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej. W przesłankach tych określone zostały pośrednio cechy  charakterystyczne dla stosunku pracy (działanie pod kierownictwem, ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich, ryzyko gospodarcze). W ocenie resortu przepis ten nie daje jednak gwarancji, że korzystna 19 proc. stawka podatku PIT stosowana jest jedynie do dochodów osiągniętych w ramach faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej.

Póki co jednak nie są jeszcze znane szczegóły zmian przepisów.

Ważne!
1,2 mld zł ma przynieść uszczelnienie patologii dotyczących fikcyjnego samozatrudnienia
Zniesienie limitu 30-krotności powraca

Ale to nie jedyne zmiany przewidziane w Aktualizacji Programu Konwergencji. Nie mniej ważna dla firm (szczególnie tych zatrudniających osoby z zarobkami miesięcznie ponad 11.000 zł brutto) jest zapowiedź zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS.

Przypomnijmy, że tematem zajmował się sam Trybunał Konstytucyjny w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy orzekł, że zmiany w przepisach znoszących limit 30-krotności na składki ZUS były niezgodne z Konstytucją, przy czym TK zakwestionował jedynie proceduralną stronę prac legislacyjnych, nie stwierdzając, że meritum zmian było niezgodne z Konstytucją (Więcej na ten temat tutaj).

I jak się można było spodziewać temat powrócił, i to już po 5 miesiącach. Limit ma być zniesiony już od 2020 r. Z szacunków przedstawionych w Aktualizacji Programu Konwergencji wynika, że zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe spowoduje wzrost dochodów składkowych o ok. 7,45 mld zł w 2020 r. i o 2,4 mld zł w 2021 r.

 
 Ważne!
7,45 mld zł – o tyle mają wzrosnąć dochody składkowe w 2020 r. po zniesieniu limitu 30-krotności na składki ZUS
Czas działać!

W obliczu zapowiedzi tak daleko idących zmian, firmy nie mogą pozostać bierne. Już teraz powinny zweryfikować warunki współpracy w ramach B2B pod kątem ryzyk pojawiających się na gruncie przepisów prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych – uwzględniając zapowiadany „test przedsiębiorcy”. Może się okazać, że stosowane dotychczas zasady wymagają określenia na nowo wewnętrznej procedury zawierania umów cywilnoprawnych i wytycznych dla kontrahentów, a przygotowanie jej w tak krótkim czasie to duże wyzwanie dla firm. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnych doradców.

Warto podkreślić, że swoboda zawierania umów to jedno z głównych zagwarantowanych konstytucyjnie praw i jeśli przedsiębiorca faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, a wszystkie fakty oraz dokumentacja to potwierdzają, struktura jest zgodna z prawem.

Eksperci EY kompleksowo wesprą pracodawców w weryfikacji, przygotowaniu oraz wdrożeniu zasad zawierania współpracy w ramach modelu B2B. Ze względu na posiadane doświadczenie oferujemy również wsparcie przy opracowaniu strategii na wypadek potencjalnej kontroli skarbowej, inspekcji pracy lub ZUS.

Chcesz mieć pewność, że Twoja firma stosuje prawidłowe procedury zawierania umów cywilnoprawnych? Zapraszamy do kontaktu!

Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>