Archiwum tagów: zwrot podatku

Podczas ostatniego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który przewiduje uproszczenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz usprawnienie ściągania długów publicznoprawnych, takich jak nieopłacone podatki, cła czy składki na ubezpieczenia społeczne. Nowe rozwiązania pozwolą m.in. na automatyczną obsługę zajęć wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku dokonywanych m.in. przez komorników sądowych. Zmiany mają wejść w życie po […]


Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zakłada on m.in. że tytuły wykonawcze będą doręczane i rejestrowane w specjalnym systemie informatycznym. Ponadto, organy egzekucyjne będą mogły automatycznie zajmować kwoty nadpłat lub zwrotu podatku. Zmianie ulegną też zasady dotyczące właściwości miejscowej organów egzekucyjnych.


Kto zapłacił podatek nienależnie, bo za kogoś innego, może starać się o zwrot wyłącznie na drodze cywilnej, a nie na podstawie ordynacji podatkowej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 19 grudnia br. (II FSK 607/16, II FSK 771/16, II FSK 3333/15). W spornych sprawach chodziło o podatek od nieruchomości.


Podatnik, który zgodnie z interpretacją ministra finansów zapłacił nienależny podatek, może żądać jego oddania, ale bez odsetek. Tak wynika z niedawnej interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach (IBPB-2-2/4518-7/16/MM). Organ wyjaśnił, że interpretacje nie są rozstrzygnięciami władczymi. Gdyby zapłata nienależnego podatku była spowodowana takim rozstrzygnięciem, należałyby się odsetki.


Trybunał Sprawiedliwości UE rozsądzi, czy jego korzystne wyroki dają podatnikom prawo do zwrotu nienależnie pobranej daniny, nawet gdy zapadły już po przedawnieniu roszczeń. To niezwykle ważne dla podatników, bo TSUE zwykle orzeka po latach, co może skutkować tym, że część z nich nie odzyska już swoich pieniędzy, mimo że zapłaciła podatek nienależnie – podkreśla autorka. […]


Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił w interpretacji z 30 grudnia 2015 r., że wypłata środków stanowiących zwrot podatku nie jest przychodem z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o CIT. Jest to przychód opodatkowany na podstawie art. 12 ust. 1 tej ustawy – wyjaśnił dyrektor IS (IBPB-1-2/4510-625/15/JW i […]