Archiwum tagów: zwolnienie z VAT

Producent jabłek, który z powodu rosyjskiego embarga, przekazał je nieodpłatnie  do banków żywności i PCK, nie musi płacić VAT od dopłat – tak orzekł NSA w wyroku I FSK 2057/16. Sąd nie zgodził się z fiskusem, który twierdził, że dostawa owoców była odpłatna, a wynagrodzeniem było dofinansowanie przekazywane przez Agencję Rynku Rolnego.


Fiskus nie może odmówić podatnikowi (dostawcy) zwolnienia z VAT bez oceny, czy działał on w dobrej wierze i dochował należytej staranności. W przypadku oszustwa popełnionego przez nabywcę musi więc wykazać, że dostawca wiedział lub mógł wiedzieć, iż uczestniczy w podejrzanej transakcji – tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C- 528/170).


Wymiana oleju silnikowego, który został wcześniej zakupiony przez mechanika, nie stanowi usługi kompleksowej. Dostawa i usługa powinny być traktowane odmiennie na gruncie podatkowym, dlatego podatnik musi rozliczać VAT niezależnie od wysokości swoich obrotów. Inaczej byłoby gdyby, wymieniał olej przyniesiony przez klienta – tak uznał dyrektor KIS w interpretacji nr 0111-KDIB3-3.4012.243.2018.1.MK.


W ocenie WSA w Warszawie usługi medyczne i transportu medycznego świadczone przez zagraniczne podmioty korzystają ze zwolnienia z VAT (III SA/Wa 4141/17 i III SA/Wa 176/18). Odmiennego zdania był fiskus, który uznał, że zwolnienie dotyczy tylko usług świadczonych przez podmioty krajowe. WSA wskazał jednak, że takie stanowisko stoi w sprzeczności z celem unijnej dyrektywy VAT.