Archiwum tagów: zwolnienie z VAT

Usługi cateringu czy usługi hotelowe na rzecz hiszpańskiego kontyngentu, odbywającego ćwiczenia w Polsce, korzystają z zerowej stawki VAT – tak wynika z wyroku NSA o sygn. akt I FSK 742/17.  Sąd nie zgodził się z fiskusem, który uznał, iż w przypadku ćwiczeń wojskowych polegających na przyjeździe do Polski, a następnie wyjeździe, nie ma możliwości zastosowania […]


Dyrektor KIS w interpretacji nr 0114-KDIP1-3.4012.33.2019.5.SM/MK wskazał, że co do zasady do wartości limitu zwolnienia podmiotowego w VAT nie wlicza się odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku. Wyjątek dotyczy m.in. transakcji związanych z nieruchomościami, jeżeli nie mają one charakteru czynności pomocniczych. Oznacza to, że spółdzielnia powinna wliczyć do limitu zwolnienia podmiotowego z VAT obrót z […]


Z najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że leasing zwrotny należy traktować jak jednolitą zwolnioną z VAT usługę finansową, która nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego (sygn. akt C-201/18). Wyrok ma duże znaczenie dla polskich przedsiębiorców. MF w odpowiedzi na pytanie DGP nie wykluczyło wydania interpretacji ogólnej w sprawie leasingu zwrotnego. Na razie jednak […]


Z najnowszego wyroku NSA wynika, że w celu ustalenia czy usługa szkoleniowa świadczona przez podmiot prywatny korzysta ze zwolnienia z VAT fiskus powinien badać, czy cele prywatnych spółek świadczących usługi szkoleniowe są podobne do celów polskich podmiotów prawa publicznego, którym powierzono zadania edukacyjne (sygn. akt I FSK 723/17). Taki obowiązek wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości […]


Agencja może kupować i sprzedawać lokale mieszkalne bez podatku VAT, mimo że to towar handlowy. Jest to możliwe, jeśli mieszkania będą nabywane od właścicieli, którzy zamieszkiwali w nich od co najmniej 2 lat. Wówczas dojdzie już do pierwszego zasiedlenia i można skorzystać ze zwolnienia z VAT. Tak wynika z interpretacji Dyrektora KIS nr 0115-KDIT1-3.4012.89.2019.2.AP.


Szkolenia kandydatów na kierowców nie korzystają ze zwolnienia z VAT. Nie są to czynności wykonywane w interesie publicznym i nie można ich uznać za usługę edukacyjną – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE (sygn. akt C-449/17). Wyrok co prawda zapadł w sprawie jednej z niemieckich szkół jazdy, ale ma znaczenie dla wszystkich państw UE. W Polsce może […]