Archiwum tagów: zwolnienie z PIT

Od sierpnia br. obowiązuje zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życie. Wiele wątpliwości budziła kwestia podmiotu, który powinien kontrolować moment przekroczenia kwoty, która uprawnia do skorzystania z ulgi. MF w odpowiedzi na pytanie DGP wskazało, że „każdy płatnik weryfikuje moment przekroczenia limitu w odniesieniu do przychodów, które sam wypłaca lub stawia do dyspozycji […]


Przepisy, na podstawie których osoby do 26. roku życia nie będą płaciły PIT mają zacząć obowiązywać już 1 sierpnia br. Ustawa nie została jeszcze podpisana przez Prezydenta. Pracodawcy powinni przygotować się na dodatkowe obowiązki, muszą pamiętać, że ustawodawca przyjął dwa, różne modele rozliczania ulgi. W 2019 r. płatnik będzie mógł przestać pobierać zaliczki na podatek […]


Wydanie pracownikom zakodowanych kart, uprawniających do zapłaty za posiłki profilaktyczne tylko w określonych punktach gastronomicznych, nie stanowi dla nich przychodu – tak Dyrektor KIS w interpretacji nr 0115-KDIT2-2.4011.432.2018.4.ENB. To odmienne stanowisko od dotychczasowej linii interpretacyjnej, zgodnie z którą posiłki profilaktyczne nie korzystają ze zwolnienia z PIT.


Darmowy dojazd członka rady nadzorczej z miejsca zamieszkania do siedziby spółki na jej posiedzenie korzysta ze zwolnienia z PIT – tak orzekł WSA w Warszawie (III SA/Wa 4072/17). Podkreślił, że zwolnienia z PIT przewidziane w ustawie o PIT, tj. dla pracowników w podróży służbowej oraz innych osób w podróży – wbrew temu co twierdzi fiskus […]


Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że można korzystać ze zwolnienia z PIT przy opodatkowanej sprzedaży nieruchomości mieszkalnych także wtedy, gdy własne cele mieszkaniowe realizowane są w dwóch lokalach. NSA nie miał wątpliwości, że gdy podatnik pracuje poza miejscem stałego zamieszkania i sporadycznie nocuje w drugim lokum, to zaspokaja własne potrzeby mieszkaniowe. Zwolnienia nie przekreśla też krótkotrwały […]