Archiwum tagów: zwolnienie z akcyzy

Obecnie małe i średnie browary korzystają z ulgi w akcyzie w zależności od tego, ile wyprodukują piwa (są cztery progi dotyczące wielkości produkcji). Projekt nowelizacji rozporządzenia MF w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego przewiduje zniesienie dotychczasowego podziału. Wszystkie browary, które wyprodukują rocznie nie więcej niż 200 tys. hl piwa, zapłacą akcyzę o połowę niższą niż […]


Prąd zasilający dmuchawy służące do przetłaczania powietrza do nagrzewni i dalej do pieca hutniczego nie jest wykorzystywany do celów redukcji chemicznej. W konsekwencji, nie korzysta on z preferencji w podatku akcyzowym – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 7 września br. (C 465/15). – Wyrok dotyczy wyłącznie zwolnienia z opodatkowania akcyzą energii elektrycznej wykorzystywanej […]


Prąd, który nie jest zużywany bezpośrednio w procesie produkcji, nie jest objęty zwolnieniem podatkowym – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 7 września br. (C-465/15). Sprawa dotyczyła niemieckiej firmy, ale Ministerstwo Finansów już w 2016 r. zapowiadało, że stanowisko TSUE w tej sprawie będzie kluczowe dla stosowania przepisów również w Polsce. Autor ocenia, że […]


Organy podatkowe zawężają zakres stosowania ulg akcyzowych, które miały pomóc polskim hutom w konkurencji z zagranicznymi firmami. Niekorzystne dla przedsiębiorców były także wyroki sądów administracyjnych, jednak ostatnio zaczęły zapadać wyroki korzystne dla przedsiębiorców – zauważa autor. Liberalne stanowisko prezentuje także Trybunał Sprawiedliwości UE (opinia rzecznika generalnego TSUE z 19 stycznia br. w sprawie C-465/15). Z […]


Już od lipca 2017 r. będą obowiązywać zaostrzone kryteria zwolnienia z akcyzy przy zakupie węgla do celów opałowych. W praktyce oznacza to, że mniej podmiotów będzie uprawnionych do korzystania ze zwolnienia. Iga Ohde z EY wyjaśnia, że najbardziej stracą małe i średnie podmioty, które są dość energochłonne, jednak nie przekroczą wskazanego w ustawie progu, tj. […]