Archiwum tagów: zwolnienie podatkowe

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia podatkowego od razu na starcie działalności gospodarczej. Taką zmianę proponuje poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowelizacja zakłada, że zwolnienie przysługiwać będzie osobom rozpoczynającym działalność. Obecnie szansę na ulgę mają tylko ci, którzy ją prowadzili przez przynajmniej dziesięć miesięcy poprzedniego roku.


Wykorzystanie w nowej linii produkcyjnej elementów, które były już używane, nie ma wpływu na wielkość zwolnienia podatkowego przysługującego w specjalnej strefie ekonomicznej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w dwóch wyrokach z 21 lutego br. (II FSK 430-431/12). Organ podatkowy twierdził, że jeśli do wytworzenia linii produkcyjnej zostały użyte elementy poprzednio używane przez spółkę, która tę […]


Import usług nabywanych przez spółkę od Visa i MasterCard polegający na autoryzacji, przetwarzaniu i rozliczaniu transakcji płatniczych jest zwolniony z podatku od towarów i usług, na podstawie w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. Natomiast import pozostałych usług dodatkowych nabywanych przez spółkę, nie korzysta z tego zwolnienia – wyjaśnił WSA w Poznaniu (wyrok o […]


Dochód uzyskany przez szpital i wydatkowany na składki na PFRON jest dochodem przeznaczonym na cele niestatutowe szpitala. W konsekwencji dochód w wysokości składki nie może korzystać ze zwolnienia z CIT. Od podatku jest bowiem wolny tylko dochód podatnika, którego celem statutowym jest np. ochrona zdrowia w części przeznaczonej na ten cel statutowy – wynika z […]


Usługi udzielania porad w zakresie prawidłowego żywienia oraz układania diety klientom wykonywane za pośrednictwem Internetu przez wykwalifikowanych dietetyków, nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT. Wszystko dlatego, że nie są to usługi opieki medycznej – wyjaśnił WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 245/13). […]


Od 1 listopada br. od gazu ziemnego trzeba będzie płacić akcyzę. Wynika to z podpisanej przez prezydenta nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Zmiany związane są z koniecznością dostosowania polskich przepisów do unijnej dyrektywy. Opodatkowaniu będzie podlegał ostatni etap obrotu, czyli dostawa surowca do finalnego odbiorcy. Przepisy przewidują wiele zwolnień, przykładowo gdy sprzedaż dokonywana jest na […]