Archiwum tagów: zwolnienie podatkowe

Wykorzystanie w nowej linii produkcyjnej elementów, które były już używane, nie ma wpływu na wielkość zwolnienia podatkowego przysługującego w specjalnej strefie ekonomicznej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w dwóch wyrokach z 21 lutego br. (II FSK 430-431/12). Organ podatkowy twierdził, że jeśli do wytworzenia linii produkcyjnej zostały użyte elementy poprzednio używane przez spółkę, która tę […]


Import usług nabywanych przez spółkę od Visa i MasterCard polegający na autoryzacji, przetwarzaniu i rozliczaniu transakcji płatniczych jest zwolniony z podatku od towarów i usług, na podstawie w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. Natomiast import pozostałych usług dodatkowych nabywanych przez spółkę, nie korzysta z tego zwolnienia – wyjaśnił WSA w Poznaniu (wyrok o […]


Dochód uzyskany przez szpital i wydatkowany na składki na PFRON jest dochodem przeznaczonym na cele niestatutowe szpitala. W konsekwencji dochód w wysokości składki nie może korzystać ze zwolnienia z CIT. Od podatku jest bowiem wolny tylko dochód podatnika, którego celem statutowym jest np. ochrona zdrowia w części przeznaczonej na ten cel statutowy – wynika z […]


Usługi udzielania porad w zakresie prawidłowego żywienia oraz układania diety klientom wykonywane za pośrednictwem Internetu przez wykwalifikowanych dietetyków, nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT. Wszystko dlatego, że nie są to usługi opieki medycznej – wyjaśnił WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 245/13). […]


Od 1 listopada br. od gazu ziemnego trzeba będzie płacić akcyzę. Wynika to z podpisanej przez prezydenta nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Zmiany związane są z koniecznością dostosowania polskich przepisów do unijnej dyrektywy. Opodatkowaniu będzie podlegał ostatni etap obrotu, czyli dostawa surowca do finalnego odbiorcy. Przepisy przewidują wiele zwolnień, przykładowo gdy sprzedaż dokonywana jest na […]


Artykuł 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT w sposób niewłaściwy implementuje do polskiego porządku prawnego art. 132 ust. 1 lit. I Dyrektywy 112. Aby uznać dane usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego za zwolnione z VAT należy ocenić, czy cele podmiotów świadczących te usługi są uznane przez państwo członkowskie za podobne do […]