Archiwum tagów: zwolnienie podatkowe

Jeżeli podatnik pyta, ile zapłaci daniny od sprzedaży domu, to urzędnik powinien też zająć się tym, czy przysługuje mu zwolnienie podatkowe. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego uwzględniającego skargę kasacyjną podatniczki. Skarżąca jest osobą, która nie działa w tzw. obrocie profesjonalnym – podkreślił sąd. Występując z wnioskiem o interpretację, de facto chciała się dowiedzieć, […]


Przekazanie pieniędzy krewnemu za pośrednictwem zagranicznej instytucji zarządzającej powierzonym majątkiem nie wyklucza zwolnienia podatkowego przewidzianego dla członków najbliższej rodziny w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 2 marca br. (IBPBII/1/436-369/14/AŻ).


Artykuł 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych upoważnia radę gminy do wprowadzania zwolnień podatkowych, ale nie przyznaje jej prawa do ich zawieszenia w podatku od nieruchomości. W takim przypadku mamy do czynienia z naruszeniem art. 2 i art. 7 Konstytucji RP. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 19 […]


Na podstawie art. 97 par. 1 ordynacji podatkowej spadkobiercy podatnika przejmują tylko majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał w niedawnej interpretacji, że prawo do skorzystania ze zwolnienia i obniżenia zobowiązania podatkowego nie jest prawem majątkowym, więc spadkobiercy nie mogą z niego korzystać (IPPB1/415-386/14-2/AM).


Fiskus bardzo restrykcyjnie podchodzi do możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego w PIT przez osoby, które z różnych przyczyn muszą sprzedać nieruchomość przed upływem pięciu lat od nabycia. Stanowisko niekorzystne dla podatników potwierdził ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (I SA/Sz 350/14). Zdaniem sądu, zakup mieszkania dla innych osób – choćby były nim dzieci – nie […]


Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia podatkowego od razu na starcie działalności gospodarczej. Taką zmianę proponuje poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowelizacja zakłada, że zwolnienie przysługiwać będzie osobom rozpoczynającym działalność. Obecnie szansę na ulgę mają tylko ci, którzy ją prowadzili przez przynajmniej dziesięć miesięcy poprzedniego roku.