Archiwum tagów: zwolnienie podatkowe

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę spółki w sprawie możliwość kontynuowania zwolnienia z CIT działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Sąd przyznał wprawdzie, że zgodnie z pierwotnym brzmieniem przepisów w 2011 r. spółce przysługiwałoby całkowite zwolnienie z CIT dochodów uzyskanych z działalności na terenie strefy (a od 2012 r. do 14 listopada 2017 r. […]


W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika, który spierał się ze skarbówką o zwolnienie dla pieniędzy uzyskanych z ugody z pracodawcą. Mężczyzna w lipcu 2009 r. podpisał umowę o pracę na czas nieokreślony. Dwa lata później pracodawca zwolnił go dyscyplinarnie. Wyrzucony złożył pozew o przywrócenie do pracy oraz odszkodowanie. Ostatecznie przed sądem pracy […]


Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi rozstrzygnął w interpretacji z 4 listopada 2015 r jakie są warunki zwolnienia z VAT sprzedaży działki na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Gmina może sprzedać dzierżawcy teren zalesiony bez VAT. Zwolnienie nie obejmuje natomiast sprzedaży działki, na której dzierżawca zbudował wcześniej wyciąg narciarski (IPTPP3/4512-324/15-4/MWj).


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił w interpretacji warunki zwolnienia z podatku świadczeń pracowniczych (IPPB4/415-386/11/15-8/S/MP). Z interpretacji wynika, że pracodawca zapewniający pracownikowi wyżywienie w trakcie podróży służbowej nie musi pobrać zaliczek na PIT, jeśli zmieści się w kwocie diety. Dyrektor IS zaznaczył, że nie ma znaczenia, czy firma rezygnuje z wypłacenia diety, a w zamian […]


Według interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 lipca 2015 r. (IBPB-2-1/4511-55/15/MD), dowóz pracowników autobusem (w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy – Prawo o ruchu drogowym) nie podlega opodatkowaniu niezależnie od tego, czy transport jest organizowany przy wykorzystaniu składnika majątkowego pracodawcy, czy na podstawie umowy z zewnętrznym przewoźnikiem. Pracodawca zapewniający pracownikom dowóz […]


Zwolnienie z PIT przysługuje tylko wtedy, gdy organizatorem konkursu jest internet, np. ogólnodostępny portal Onet lub Google – tak pisze fiskus w interpretacjach. I nie zgadza się na ulgę dla wygranych na firmowych serwisach albo portalach społecznościowych. Zwolnione z PIT są nagrody do 760 zł w konkursach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu, czyli […]