Archiwum tagów: zwolnienie podatkowe

Z najnowszych interpretacji wydanych przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika jednoznacznie, że dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego w PIT podział majątku w trakcie rozwodu nie ma znaczenia, jeżeli małżonkowie kupili wcześniej dom lub mieszkanie do majątku wspólnego. Ważne, żeby od wspólnego zakupu (lub wybudowania) minęło pięć lat. Jeśli warunek ten jest spełniony, to rozwodnik może […]


Podmiot działający w specjalnej strefie ekonomicznej może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego, dopiero gdy faktycznie poniesie określone nakłady inwestycyjne – uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 grudnia 2017 r. (II FSK 3178/15). Spółka uważała, że będzie mogła zacząć korzystać ze zwolnienia już od chwili ujęcia wydatków w księgach. Sąd przyznał, że orzecznictwo […]


Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej zakłada ułatwienia w zakresie przejmowania i prowadzenia przedsiębiorstwa po śmierci dotychczasowego właściciela. W projekcie proponuje się, by z całkowitego zwolnienia podatkowego przy dziedziczeniu jednoosobowych firm (udziałów w nich) korzystali wszyscy spadkobiercy, bez względu na stopień pokrewieństwa, a nawet osoby obce dla spadkodawcy. Nowe zwolnienie obwarowane będzie warunkami: […]


Ze zwolnienia w podatku skorzystają poseł i senator, ale członek samorządu rolniczego tylko wtedy, gdy nie pełni żadnej funkcji w organie stanowiącym – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 maja br. (II FSK 943/14). Wątpliwości dotyczyły art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy o PIT. Przepis ten zwalnia z podatku diety oraz kwoty stanowiące […]


Zmiana przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych, która sprawiła, że część przedsiębiorców utraciła przyznane im wcześniej zwolnienia podatkowe, była dopuszczalna – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 31 marca br. (II FSK 90/14). Sąd uznał, że nie ma potrzeby zadania pytania w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Sąd przywołał orzecznictwo TK potwierdzające, że w sytuacjach […]