Archiwum tagów: zwolnienie podatkowe

Podmiot działający w specjalnej strefie ekonomicznej może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego, dopiero gdy faktycznie poniesie określone nakłady inwestycyjne – uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 grudnia 2017 r. (II FSK 3178/15). Spółka uważała, że będzie mogła zacząć korzystać ze zwolnienia już od chwili ujęcia wydatków w księgach. Sąd przyznał, że orzecznictwo […]


Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej zakłada ułatwienia w zakresie przejmowania i prowadzenia przedsiębiorstwa po śmierci dotychczasowego właściciela. W projekcie proponuje się, by z całkowitego zwolnienia podatkowego przy dziedziczeniu jednoosobowych firm (udziałów w nich) korzystali wszyscy spadkobiercy, bez względu na stopień pokrewieństwa, a nawet osoby obce dla spadkodawcy. Nowe zwolnienie obwarowane będzie warunkami: […]


Ze zwolnienia w podatku skorzystają poseł i senator, ale członek samorządu rolniczego tylko wtedy, gdy nie pełni żadnej funkcji w organie stanowiącym – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 maja br. (II FSK 943/14). Wątpliwości dotyczyły art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy o PIT. Przepis ten zwalnia z podatku diety oraz kwoty stanowiące […]


Zmiana przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych, która sprawiła, że część przedsiębiorców utraciła przyznane im wcześniej zwolnienia podatkowe, była dopuszczalna – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 31 marca br. (II FSK 90/14). Sąd uznał, że nie ma potrzeby zadania pytania w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Sąd przywołał orzecznictwo TK potwierdzające, że w sytuacjach […]


Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę spółki w sprawie możliwość kontynuowania zwolnienia z CIT działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Sąd przyznał wprawdzie, że zgodnie z pierwotnym brzmieniem przepisów w 2011 r. spółce przysługiwałoby całkowite zwolnienie z CIT dochodów uzyskanych z działalności na terenie strefy (a od 2012 r. do 14 listopada 2017 r. […]