Archiwum tagów: zwolnienie podatkowe

Zwolnienie podatkowe przewidziane dla dochodów (przychodów) uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wyniku dysponowania i zarządzania tym majątkiem dotyczy dochodów, które są efektem wykonywania czynności gospodarowania istniejącymi już zasobami majątkowymi. Nie można przyjąć, że dotyczy to także dochodów, które są efektem czynności zmierzających do powiększenia tych zasobów – uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z […]


KGHM Polska Miedź zakończyło referendum w sprawie wykupu deputatu węglowego przysługującego emerytom i rencistom. W zamian za wypłatę jednorazowej kwoty 17 tys. zł spółka zamierza zwolnić się z tych dożywotnich świadczeń. Wypłata będzie jednak częściowo opodatkowana – przypomina autorka. Obecnie świadczenia na rzecz byłych pracowników w formie deputatów, jak i ekwiwalentów za te świadczenia są […]


Podatniczka nie utraci prawa do zwolnienia podatkowego, jeśli środki ze sprzedaży nieruchomości przeznaczy na pożyczkę dla rodziny, a dopiero potem kupi nowe mieszkanie – uznał w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (I SA/Gd 529/11). Wykładnia celowościowa dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o PIT nakazuje przyjąć, że zwolnienie podatkowe przysługuje, […]


Prefinansowanie nie pozbawia beneficjenta środków unijnych prawa do zwolnienia podatkowego. Przypomniał o tym Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną ministra finansów w sprawie dotyczącej interpretacji podatkowej (II FSK 576/10). Spór dotyczył prawa do zastosowania zwolnienia podatkowego do środków pozyskanych z pomocy unijnej na realizację programów operacyjnych, w tym programu operacyjnego Kapitał ludzki. Pieniądze z Unii […]