Archiwum tagów: zwolnienie podatkowe

KGHM Polska Miedź zakończyło referendum w sprawie wykupu deputatu węglowego przysługującego emerytom i rencistom. W zamian za wypłatę jednorazowej kwoty 17 tys. zł spółka zamierza zwolnić się z tych dożywotnich świadczeń. Wypłata będzie jednak częściowo opodatkowana – przypomina autorka. Obecnie świadczenia na rzecz byłych pracowników w formie deputatów, jak i ekwiwalentów za te świadczenia są […]


Podatniczka nie utraci prawa do zwolnienia podatkowego, jeśli środki ze sprzedaży nieruchomości przeznaczy na pożyczkę dla rodziny, a dopiero potem kupi nowe mieszkanie – uznał w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (I SA/Gd 529/11). Wykładnia celowościowa dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o PIT nakazuje przyjąć, że zwolnienie podatkowe przysługuje, […]


Prefinansowanie nie pozbawia beneficjenta środków unijnych prawa do zwolnienia podatkowego. Przypomniał o tym Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną ministra finansów w sprawie dotyczącej interpretacji podatkowej (II FSK 576/10). Spór dotyczył prawa do zastosowania zwolnienia podatkowego do środków pozyskanych z pomocy unijnej na realizację programów operacyjnych, w tym programu operacyjnego Kapitał ludzki. Pieniądze z Unii […]