Archiwum tagów: zwolnienie podatkowe

Od 1 stycznia 2019 r. podstawą opodatkowania nieruchomości komercyjnych nie są już dochody z najmu czy dzierżawy takich budynków, ale ich wartość. Nie wiadomo jednak czy  podatek jest neutralny dla podatników podmiotowo zwolnionych z PIT albo CIT (jak np. fundacji i stowarzyszeń). Wątpliwości budzi także zwrot „nieprawidłowości wysokości zobowiązania podatkowego lub strat”, które mogą być […]


Jak podkreśla Magdalena Piec z EY, zaproponowane przez MF zmiany dotyczące podatku u źródła to całkowite odwrócenie dotychczasowych zasad i mechanizmu poboru tej daniny. Wyjaśnia, że co do zasady na moment wypłaty polski płatnik będzie zobowiązany zapłacić podatek według podstawowej stawki (20 proc. albo 19 proc.), chyba że złoży do urzędu skarbowego stosowne oświadczenie dotyczące […]


Przedsiębiorcy strefowi mogą zlecać wykonanie części procesu produkcyjnego podmiotom zewnętrznym poza specjalną strefą ekonomiczną, zachowując prawo do zwolnienia dochodu z opodatkowania – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 9 marca br. (I SA/Lu 156/18). Sąd podkreślił, że w obecnych realiach gospodarczych nie jest w zasadzie możliwe wyprodukowanie kompletnego produktu strefowego wyłącznie na […]