Archiwum tagów: zmiany w przepisach podatkowych

Rząd przedstawił wczoraj pakiet osłonowy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2. Pomimo że projekty regulacji prawnych, które mają wprowadzać ten pakiet w życie, nie zostały jeszcze opublikowane, Ministerstwo Finansów przedstawiło główne założenia zmian podatkowych wchodzących w skład pakietu. Stosowne akty prawne mają zostać upublicznione jeszcze w tym tygodniu.


Z ustaleń DGP wynika, że MF przedstawiło premierowi dwie propozycje zmian podatkowych. Jedna z nich dotyczy zwiększenia kosztów uzyskania przychodu, druga – stworzenia nowej ulgi w PIT dostępnej dla pracujących. Dotyczą one różnych parametrów, m.in. stawek podatkowych, stawek składek, kwoty wolnej, kosztów uzyskania przychodów, kwot odliczanych od podstawy opodatkowania, ulg podatkowych. Działania te mają się […]


Choć przedmiotem ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest – zgodnie zresztą z tytułem ustawy – więcej innych po­datków i opłat niż sam podatek od nieruchomości, to jednak właśnie ten podatek jest jej najistotniejszym fragmentem. Dla przedsiębiorców stanowi on jedną z ważniejszych pozycji kosztowych. Najistotniejszą, bo mowa tu o koszcie opartym na samej wartości majątku, […]


Rok 2015 to kolejny rok zmian w przepisach akcyzowych. Część nowych regulacji weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., jednak najważniejsze zmiany są obecnie na etapie założeń i zaczną obowiązywać w trakcie 2015 r., po zakończeniu procesu legislacyjnego. Dobrą informacją dla podatników jest fakt, że głównym celem wszystkich tych zmian jest ułatwienie obrotu wyrobami […]


Wśród zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2015 największą dyskusję publiczną wzbudziło uregulowanie zasad opodatkowania używania samochodów służbowych dla celów prywatnych. Druga ze zmian, która spo­wodowała wiele komentarzy, dotyczyła opodatkowania dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych. Używanie samochodów służbowych Od 1 stycznia 2015 r. weszły również w życie przepisy, które mają uprościć system rozliczania […]


Po rewolucji w polskim VAT w 2014 roku, która objęła podstawowe zasady rozliczania tego podatku (m.in. moment powsta­nia obowiązku podatkowego, zasady odliczania podatku naliczonego, fakturowanie), rok 2015 przynosi kolejną falę istot­nych zmian. Mają one zwyczajowo dwa główne cele: dostosowanie reguł do przepisów unijnych oraz uszczelnienie systemu. Nowe przepisy wchodzą w życie w kilku rzutach: w […]