Archiwum tagów: zmiany w akcyzie

24 czerwca 2020 r. ambasadorzy państw członkowskich UE wyrazili wstępnie zgodę na aktualizację przepisów w sprawie opodatkowania akcyzą alkoholu proponowaną przez Komisję Europejską, po wnikliwym przeglądzie ustawodawstwa dotyczącego opodatkowania akcyzą alkoholu. W głównej mierze zmiany mają dotyczyć małych producentów piwa i cydru oraz producentów piw o małej zawartości alkoholu. Doprecyzowane mają również zostać warunki stosowania zwolnień w zakresie alkoholu skażonego / denaturowanego.


20 kwietnia został zaprezentowany projekt zmian do rozporządzenia w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z  wirusem SARS-CoV-2. Nowy projekt dotyczy zwolnień od akcyzy wyrobów węglowych oraz wyrobów gazowych o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 używanych do celów opałowych.