Archiwum tagów: zmiany przepisów

Współpraca z profesjonalnym doradcą jest biznesowym standardem, podobnie jak wykupienie ubezpieczenia – w obliczu nieprzewidzianych okoliczności biznesowych wsparcie doradcy jest często niezbędne. Nowy Rok – podobnie jak te wcześniejsze lata – przynosi przedsiębiorcom nowe wyzwania. Od Nowego Roku wszyscy przedsiębiorcy będą objęci obowiązkiem przekazywania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). 25 maja zacznie obowiązywać […]


W lutym 2014 r. wydano uchwałę nr 20 Rady Ministrów w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych. Zgodnie z tą uchwałą przepisy tworzone przez rząd, a dotyczące wykonywania działalności gospodarczej powinny wchodzić w życie 1 stycznia albo 1 czerwca – po to, aby przedsiębiorcy tylko dwa razy w roku musieli się […]


Polska znalazła się w gronie krajów najgorzej ocenianych pod kątem stabilności systemu podatkowego – wynika to z badania „European Tax Survey. The benefits of stability”. W badaniu uczestniczyło prawie 1000 europejskich firm. Najgorzej oceniono państwa, których system podatkowy został uznany za niestabilny przez ponad 60 proc. działających tam przedsiębiorców. Oprócz Polski są to Portugalia, Włochy, […]


Rząd przyjął propozycję objęcia podatkiem dochodowym spółek komandytowych (SK) i komandytowo-akcyjnych (SKA). Szczególnie chętnie korzystają z nich deweloperzy, co wynika m.in. ze specyfiki ich projektów – zauważa autorka i dodaje, że proponowane zmiany przepisów będą miały wpływ na podatki płacone przez przedstawicieli branży. Doradcy podatkowi widzą alternatywy, które umożliwią ich obniżenie.


Ministerstwo Gospodarki proponuje, by przepisy, które mają wpływ na podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej wchodziły w życie tylko dwa razy w roku. Nowe przepisy wchodziłyby w życie 1 stycznia pod warunkiem uchwalenia ich do końca listopada roku poprzedniego. W razie uchwalenie aktu po 30 listopada, a przed końcem kwietnia, mogłyby wejść w życie dopiero 1 […]