Archiwum tagów: zmiana przepisów

W dniu dzisiejszym (25 czerwca) weszło w życie rozporządzenie zgodnie z którym obowiązek poboru WHT według ustawowych stawek 19% lub 20%, niezależnie od ulg dostępnych na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub krajowej implementacji dyrektyw Unii Europejskiej (PSD / IRD), zostanie ponownie odroczony o pół roku – czyli do końca grudnia 2020 r.


W dniu 23 kwietnia 2020 r. Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który to po raz kolejny odracza wejście w życie nowego reżimu podatku u źródła.


Ustawa antykryzysowa wprowadza specjalne zawieszenie terminów procesowych i sądowych w różnego rodzaju postępowaniach, w tym kontrolach podatkowych, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach sądowo-administracyjnych. Regulacja dotyczy także postępowań w sprawach karnych oraz karnych skarbowych a także postępowań egzekucyjnych.


Eksperci EY Law oraz EY FRA, odpowiadają na wybrane pytania zadane w trakcie webcastu „Przedsiębiorca konsumentem, czyli jak zmiany regulacyjno – prawne dotyczące przedsiębiorców jednoosobowych wpłyną na rynek usług finansowych od 2020 r.”, który odbył się 6 lutego 2020 r.