Archiwum tagów: zerowy PIT

Od sierpnia obowiązują przepisy zwalniające dochody osób do ukończenia 26. roku życia z podatku PIT. Pracownicy aby skorzystać z nowej preferencji podatkowej powinni złożyć pracodawcy w tym przedmiocie stosowne oświadczenie. Jeśli pracownik złoży wniosek, będzie zwolniony z PIT, a pracodawca nie będzie mógł przekazywać części jego zaliczki na podatek na konto ZFRON.


Od sierpnia dochody osób, które nie ukończyły 26. roku życia są zwolnione z PIT. Ulgą objęte jest również wynagrodzenie chorobowe wypłacane i finansowane przez pracodawcę. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku wypłaty świadczeń finansowanych przez ZUS. Zasiłek chorobowy oraz macierzyński nie są objęte nową preferencją podatkową.