Archiwum tagów: zamówienia publiczne

Od dziś jednostki administracji publicznej będą musiały przyjmować e-faktury, jeśli wykonawcy zamówień publicznych prześlą je za pośrednictwem bezpłatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Dotyczy to zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, natomiast od 1 sierpnia obowiązkiem tym zostaną objęte wszystkie faktury. Takie zasady wprowadza ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane […]


Od 18 kwietnia 2019 r. jednostki administracji publicznej będą musiały przyjmować e-faktury, jeśli wykonawcy zamówień publicznych prześlą je za pośrednictwem bezpłatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Wystawienie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej będzie jednak prawem przedsiębiorcy, a nie jego obowiązkiem. Takie zasady wprowadza ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie […]


Nowelizacja ustawy o KAS, która przewiduje brak możliwości cofnięcia skutków kontroli celno-skarbowych, będzie miała istotne znaczenie dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne. Dziś mogą uniknąć wykluczenia z postępowania, regulując sporne należności podatkowe, a następnie po złożeniu korekty deklaracji dochodzić ich na drodze sądowej. Po zmianach takiej możliwości już nie będzie.


Od 18 kwietnia 2019 r. ma zacząć obowiązywać ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, którą wczoraj uchwalił Sejm. Zgodnie z nią wykonawcy będą mogli wystawiać i wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne. Z kolei zamawiający będzie miał obowiązek odbioru od wykonawcy faktur przesłanych za pośrednictwem platformy.