Archiwum tagów: zaliczenie na poczet zaległości

Dopóki fiskus sprawdza, czy zadeklarowany zwrot VAT jest zasadny, podatnik nie może domagać się jego zaliczenia na poczet innych zobowiązań podatkowych. Potwierdził to w wyroku Naczelny Sąd Administracyjny (I FSK 31/18). W spornej sprawie spółka chciała, by ponad 1,8 mln zł ze zwrotu VAT wykazanego w deklaracji VAT-7 za listopad 2016 r. fiskus zaliczył na […]


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 września br. potwierdza, że fiskus mógł zaliczyć nadpłatę w PIT przypadającą solidarnie małżonkom na poczet zaległości w VAT, za które odpowiada jedynie mąż. Nie ma znaczenia, że zaległości ma tylko jeden z małżonków, gdy są oni solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania – wyjaśnił NSA (I FSK 2199/15).


Nadwyżka w VAT, akcyzie, PIT i CIT może zostać zaliczona na zaległość w podatkach od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz z karty podatkowej – wynika z odpowiedzi udzielonej redakcji przez wydział informacji sądowej NSA. Wątpliwości w tej sprawie pojawiły się w związku z uchwałą NSA z 27 marca br., w której sąd orzekł, […]


Fiskus nie może zaliczyć nadwyżki VAT na poczet zobowiązań podatkowych, dla których właściwy jest organ jednostki samorządu terytorialnego – wynika z uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (I FPS 9/16). Zdaniem NSA przemawia za tym m.in. to, że organy podatkowe są z urzędu zobowiązane do przestrzegania swojej właściwości, a instytucja zaliczenia jest jedną z form […]


Urząd skarbowy ma trzy miesiące na zwrot nadpłaty wynikającej z rozliczenia rocznego PIT. Jednak nie każdy może liczyć na pełny zwrot – zastrzega autor. Urząd może potrącić z nadpłaty np. niezapłacone mandaty. – To najprostsza forma egzekucji i skarbówka chętnie z niej korzysta – potwierdza jeden z ekspertów podatkowych.