Archiwum tagów: zakład energochłonny

Żeby skorzystać z ulgi w akcyzie na podstawie art. 31d ustawy akcyzowej należy spełnić szereg warunków, m.in. przedsiębiorca musi być zakładem energochłonnym. To w uproszczeniu oznacza, że udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości sprzedanej produkcji musi być wyższy niż 3 proc. – wyjaśnia autor. Problem dotyczy tego, jak rozumieć określenie „udział kosztów wykorzystanej energii […]


27 sierpnia 2015 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Poza zmianami opisywanymi w poprzednich wpisach, bardzo istotne z perspektywy polskiego przemysłu jest wprowadzenie nowych zwolnień dla energii elektrycznej. Po pierwsze, zgodnie z podpisaną ustawą, z całkowitego zwolnienia z podatku akcyzowego będą mogli skorzystać również podatnicy zużywający energię elektryczną […]


Przedsiębiorstwo, które chce skorzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego przysługującego zakładom energochłonnym, musi faktycznie stosować system ochrony środowiska, a nie powoływać się na to, że jest do tego zobowiązane – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 26 sierpnia br. (III SA/Łd 532/14). Spór dotyczył tego, czy spółka ciepłownicza wykorzystująca gaz jako paliwo […]


Propozycje zmian do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym budziły wątpliwości związane przede wszystkim ze zbyt restrykcyjną definicję zakładu energochłonnego oraz mechanizmem wygaśnięcia z mocy prawa niektórych zwolnień z akcyzy. Ministerstwo uwzględniło część uwag i obniżyło próg definiujący zakład energochłonny z 10 proc. do 5 proc. (chodzi o relację wartości kupionego w ciągu roku […]


Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym, który przewiduje opodatkowanie gazu ziemnego. W ocenie Krzysztofa Rutkowskiego Ministerstwo Finansów mogło zaproponować bardziej liberalne zwolnienie dla podmiotów zużywających znaczne ilości gazu. Chodzi o objęcie preferencją dla podmiotów energochłonnych większej liczby przedsiębiorstw. Za tzw. zakład energochłonny w rozumieniu projektu uznawany będzie podmiot, w przypadku którego […]