Archiwum tagów: wyrok WSA

Miasto musi opodatkować podatkiem VAT dobrowolnie uiszczone kwoty od pasażerów, którzy przyznali się do udziału w procederze nielegalnego doładowania kart miejskich – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 3886/16). Zdaniem WSA kwota, którą skruszony pasażer płaci dobrowolnie, odpowiada opłacie, jaką uiściłby, kupując bilet. Nie jest to więc odszkodowanie, ale opłata za przejazd, bo […]


Firma, która w trakcie kilkudniowej konferencji organizuje pracownikom w czasie wolnym np. wyjście do muzeum, może odliczyć VAT od całego świadczenia – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 22 marca br. (III SA/Wa 1789/17). Sąd uznał, że rozrywka, podobnie jak i inne świadczenia podczas konferencji, składa się na usługę kompleksową.


Spółka, która na święta rozdaje pracownikom dystrybuowane przez siebie produkty jako prezenty o małej wartości, nie musi naliczać od tego VAT. Potwierdził to w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 652/17). Przepis, który nie uznaje za dostawę towarów przekazania prezentów o małej wartości i próbek, odnosi się do czynności nieodpłatnego przekazywania, jeżeli następuje […]


Przedsiębiorcy strefowi mogą zlecać wykonanie części procesu produkcyjnego podmiotom zewnętrznym poza specjalną strefą ekonomiczną, zachowując prawo do zwolnienia dochodu z opodatkowania – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 9 marca br. (I SA/Lu 156/18). Sąd podkreślił, że w obecnych realiach gospodarczych nie jest w zasadzie możliwe wyprodukowanie kompletnego produktu strefowego wyłącznie na […]