Archiwum tagów: wyrok TSUE

Autorzy artykułu analizują skutki wyroków TSUE dotyczące opodatkowania usług turystycznych. W ciągu pół roku Trybunał wydal aż trzy takie wyroki. Z najnowszego wynika, że przedsiębiorcy z branży turystycznej mogli odliczać VAT od nabycia usług noclegowych i restauracyjnych (C-225/18). Wcześniej TSUE stwierdził, że zaliczki biur podróży powinny być opodatkowywane już w momencie ich otrzymania (C-422/17), a […]


Z najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że “usługobiorca powinien mieć możliwość skierowania swojego wniosku o zwrot bezpośrednio do organu podatkowego, gdyby zwrot VAT nieprawidłowo wykazanego na fakturze przez dostawcę usług na rzecz usługobiorcy okazał się nadmiernie utrudniony lub niemożliwy, w szczególności w wypadku niewypłacalności dostawcy” (sygn. akt C-691/17). Sprawa dotyczyła firmy budującej autostradę na […]


W najnowszym wyroku TSUE zinterpretował pojęcie legalnego zamieszkania w państwie członkowskim, które jest niezbędne przy ubieganiu się przez cudzoziemca o zaświadczenie A1. W jego ocenie nie liczy się to, jak długo dana osoba przebywa w Polsce ani czy tu znajduje się jej centrum (ośrodek) interesów życiowych (sygn. akt C 477/17). To przeciwne stanowisko od tego, […]


Oddziały zagranicznych firm przy wyliczaniu współczynnika do odliczania podatku naliczonego powinny uwzględniać transakcje realizowane przez centralę – tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie rozliczeń francuskiego oddziału brytyjskiej firmy (sygn. akt C-165/17). Wyrok jest też ważny dla polskich firm, które obecnie wyliczają współczynnik VAT jedynie na bazie transakcji realizowanych w Polsce.


Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że firma zajmująca się rozbiórką nieruchomości, która następnie odkupuje od klienta powstały przy tej rozbiórce złom, musi rozliczyć od niego VAT (sygn. akt C-410/17). Tym samym TSUE zgodził się z fińskim fiskusem i wyjaśnił, że w tym przypadku dochodzi do wymiany transakcji między dostawcą a klientem w ramach tej samej umowy.