Archiwum tagów: wyrok TSUE

W najnowszym wyroku TSUE zinterpretował pojęcie legalnego zamieszkania w państwie członkowskim, które jest niezbędne przy ubieganiu się przez cudzoziemca o zaświadczenie A1. W jego ocenie nie liczy się to, jak długo dana osoba przebywa w Polsce ani czy tu znajduje się jej centrum (ośrodek) interesów życiowych (sygn. akt C 477/17). To przeciwne stanowisko od tego, […]


Oddziały zagranicznych firm przy wyliczaniu współczynnika do odliczania podatku naliczonego powinny uwzględniać transakcje realizowane przez centralę – tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie rozliczeń francuskiego oddziału brytyjskiej firmy (sygn. akt C-165/17). Wyrok jest też ważny dla polskich firm, które obecnie wyliczają współczynnik VAT jedynie na bazie transakcji realizowanych w Polsce.


Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że firma zajmująca się rozbiórką nieruchomości, która następnie odkupuje od klienta powstały przy tej rozbiórce złom, musi rozliczyć od niego VAT (sygn. akt C-410/17). Tym samym TSUE zgodził się z fińskim fiskusem i wyjaśnił, że w tym przypadku dochodzi do wymiany transakcji między dostawcą a klientem w ramach tej samej umowy.


W ocenie Trybunału Sprawiedliwości UE nagranie zdobyte bez zgody sądu nie może być dowodem w sprawie wyłudzeń VAT (wyrok w sprawie Bułgarii, sygn. akt C-310/16). Tymczasem w Polsce podsłuchy takie są stosowane. Dodatkowo w 2018 r. NSA odmówił podjęcia uchwały w tym zakresie, a Rzecznik Praw Obywatelskich wycofał wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisów.


Czy Polska ma prawo uzależniać prawo do ulgi na złe długi od statusu podatnika? Czy inwestor spoza UE działający w naszym kraju przez polską spółkę powinien rozliczyć tu również VAT? – to tylko niektóre wątpliwości, jakimi zajmie się TSUE w 2019 r. Z kolei NSA rozstrzygnie m.in. czy firma musi wystawiać paragony fiskalne na benzynę, […]