Archiwum tagów: wyrok TK

TK orzekł, że ustawa znosząca limit 30-krotności na składki ZUS jest niekonstytucyjna. Trybunał uznał, że choć nie narusza art. 2 Konstytucji, z którego wynika, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, to jednak jest niezgodna z art. 7 Konstytucji, a ten z kolei mówi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i […]


Jeśli budynek został potraktowany jak budowla i w związku z tym w latach 2012-2017 firma zapłaciła od niego wyższy podatek od nieruchomości – może go odzyskać. To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r. (SK 48/15). 26 stycznia br. mija 30-dniowy termin od opublikowania tego wyroku. Tyle czasu daje ordynacja podatkowa na składanie […]


Fiskus przegrał w Trybunale Konstytucyjnym spór o PIT od nieujawnionych dochodów, ale zachowa sobie opłaty pobrane przy poborze nienależnego, jak się okazało, podatku. Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił w wyroku z 16 stycznia br., że zwrot kosztów egzekucyjnych należy się wtedy, gdy okaże się, że egzekucja była prowadzona bezprawnie. Tymczasem przed wyrokiem TK stwierdzającym niekonstytucyjność art. […]