Archiwum tagów: wyrok NSA

INTERPRETACJE Kwestia zastosowania art. 15e ust. 1 ustawy o CIT do amerykańskich usług wsparcia w zakresie treasury Dyrektor KIS stwierdził w interpretacji z dnia 6 marca 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.591.2018.1.MF), że nabywane od podmiotu powiązanego usługi wsparcia obejmujące wsparcie w zakresie treasury oraz pomocy w pozyskaniu ubezpieczeń w części dotyczącej administrowania środkami pieniężnymi i ubezpieczeniami […]


Wyrok NSA wskazuje, że zwolnienie z VAT nie występuje w momencie podziału działki na mniejsze, jeżeli wcześniej zostały wydane do niej warunki zabudowy. Odwołując się do przepisów o gospodarce nieruchomościami, sąd podkreślił, że wydzielenie działek poprzez podział trzeba ocenić przez możliwość ich zagospodarowania w decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli występuje brak planu zagospodarowania przestrzennego.


Do skorzystania z ulgi podatkowej na dzieci nie wystarczy przyznanie, że rodzicowi przysługuje władza rodzicielska, trzeba ją również wykonywać – przypomniał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 kwietnia br. (II FSK 851/16.). Sąd uznał, że w spornej sprawie postępowanie dowodowe nie zostało należycie przeprowadzone. Fiskus powinien ustalić, w jaki sposób i w jakim zakresie […]


Stawiając zarzuty świadomego udziału w oszustwach karuzelowych i wyłudzaniu VAT, fiskus nie ma oporów, by sięgać po podsłuchy – pisze autorka. Naczelny Sąd Administracyjny ma jednak poważne wątpliwości, czy w każdym przypadku nagrania przekazane przez prokuraturę mogą stać się dowodem w postępowaniu podatkowym. Jeden ze składów sądu wystąpił o uchwałę siedmiu sędziów NSA w takiej […]


Deweloper, któremu bank uwalnia pieniądze z otwartego rachunku powierniczego na spłatę jego kredytu pod inwestycję, musi rozliczyć się z fiskusem – uznał Naczelny Sąd Administracyjny (I FSK 968/16). Już sąd pierwszej instancji nie miał wątpliwości, że zwolnienie przez bank środków z rachunku powierniczego i przerachowanie ich na spłatę kredytów tworzy obowiązek podatkowy zgodnie z art. […]