Archiwum tagów: wynagrodzenie

Zagraniczne biuro podróży, które otrzymało od polskiej firmy wynagrodzenie za organizację lotu poza granicami Polski, nie uzyskuje w naszym kraju dochodów, a obowiązek zapłaty podatku u źródła nie powstaje. Jeżeli biuro to jest tylko pośrednikiem linii lotniczych, to nie jest zagranicznym przedsiębiorstwem żeglugi powietrznej, nawet jeżeli realizuje usługę przelotu. Tak uznał NSA w wyroku o […]


Spółka publiczna będzie wypłacała wynagrodzenia dla członków zarządu i rady nadzorczej wyłącznie zgodnie z ustaloną polityką wynagrodzeń – wynika z procedowanego projektu nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Nowelizacja wprowadza do polskiego porządku prawnego zasadę “say on pay” (ang.), czyli prawo głosu akcjonariuszy […]


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że wynagrodzenia członków zarządu, którzy są jednocześnie wspólnikami spółki z o.o. mogą być kosztem uzyskania przychodów. Jest to bowiem świadczenie dwustronnie zobowiązujące, które nie zostało więc wyłączone z kosztów na podstawie ustawy o CIT (interpretacja nr 0114-KDIP2-2.4010.175.2019.1.AS).


Pracodawca może rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu pensje osób działających w organizacjach zakładowych. Dotyczy to także wynagrodzeń wypłacanych za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie organizacji. Tak wynika z interpretacji Dyrektora KIS nr 0111-KDIB1-2.4010.137.2019.1.MS.


W ocenie WSA w Warszawie PFRON powinien żądać zwrotu dofinansowań do pensji z powodu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne po upływie 14 dni, tylko jeśli opóźnienia w ponoszeniu kosztów płacy dotyczą pracowników niepełnosprawnych (sygn. akt V SA/Wa 1511/18). Sąd nie zgodził się z Funduszem, który powołując się na zawartą w ustawie o rehabilitacji definicję kosztów […]