Archiwum tagów: wspólność małżeńska

Minister finansów wydał korzystną dla podatników interpretację ogólną w sprawie zasad opodatkowania sprzedaży nieruchomości kupionej wspólnie przez małżonków. Minister potwierdził w niej, że nie trzeba czekać pięć lat ze sprzedażą lokalu nabytego w spadku po małżonku (DD2.8201.3.2017.KBF). Wyjaśnił, że po śmierci jednego z małżonków nie następuje nabycie nieruchomości przez drugiego. Nie jest bowiem możliwe wyodrębnienie […]


Skarbówka rozstrzyga na korzyść podatników sprawy dotyczące opodatkowania darowizn w rodzinie. Zgadza się, że darowizny otrzymane od siostry lub brata pozostających w związku małżeńskim są w całości zwolnione z podatku, nawet jeśli darowane pieniądze lub nieruchomość są objęte wspólnością majątkową małżeńską. Wcześniej budziło to wątpliwości, ponieważ tylko rodzeństwo jest wymienione w tzw. zerowej grupie podatkowej.


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 września br. potwierdza, że fiskus mógł zaliczyć nadpłatę w PIT przypadającą solidarnie małżonkom na poczet zaległości w VAT, za które odpowiada jedynie mąż. Nie ma znaczenia, że zaległości ma tylko jeden z małżonków, gdy są oni solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania – wyjaśnił NSA (I FSK 2199/15).


Żona, która została współwłaścicielką spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, należącego przez lata tylko do męża, nie musi czekać pięciu lat ze zbyciem mieszkania – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 marca br. (II FSK 456/15). Chodzi o sytuację, gdy dom lub mieszkanie należy tylko do jednego z małżonków (wchodzi w skład jego majątku […]


Nie można dzielić jednej czynności prawnej na dwie odrębne części tylko z tego powodu, że dotyczy ona majątku małżonków – wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach dotyczącej przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (2461-IBPB-2-1.4514.585.2016.1.BJ). Izba odpowiadała na pytanie o opodatkowanie pożyczki udzielonej spółce z o.o. przez jej wspólnika. Fakt, że wspólnik pozostaje w […]