Archiwum tagów: wspólne rozliczenie

Termin na złożenie wniosku o wspólne rozliczenie jest nieprzywracalny, nawet gdy podatnik się pomylił i w terminie do 30 kwietnia wysłał do urzędu skarbowego inny dokument – wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 marca br. (II FSK 461/16). W spornej sprawie zarówno sąd wojewódzki, jak i NSA orzekły na podstawie akt sprawy, że […]


Rząd chce, aby urzędnicy wypełniali więcej rocznych zeznań za podatników. Zmiany mają wejść w życie już 15 marca i będą dotyczyć rozliczeń za zeszły rok. Również podatnicy rozliczający się w preferencyjny sposób – razem z małżonkiem albo samotnie wychowywanym dzieckiem – będą mogli złożyć wniosek do urzędu skarbowego o sporządzenie zeznania rocznego. Inna ważna propozycja […]


Skarbówka popełnia błędy, gdy adresatami decyzji podatkowych są mąż i żona wspólnie rozliczający się z PIT. Potwierdzają to wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 stycznia br. (II FSK 2585/14, II FSK 3770/14). Jeden z wyroków dotyczył doręczenia tytułu egzekucyjnego. Sąd uznał, że w sytuacji, gdy zobowiązanymi do zapłaty podatku są mąż i żona, tytuł egzekucyjny […]


Małżonkowie, którzy do 30 kwietnia nie złożyli wniosku o wspólne rozliczenie, nie mają co liczyć na przywrócenie tego terminu ani jego odroczenie – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 23 sierpnia br. (II FSK 2114/13, II FSK 2114/14). Mężczyzna, który zamierzał rozliczyć się wspólnie z żoną tłumaczył, że nie udało mu się złożyć zeznania […]