Archiwum tagów: WSA

Podatnik, który przejął po innej spółce sklepy wraz ze zobowiązaniami, ma prawo rozliczyć w kosztach podatkowych wydatki na ich spłatę – tak wynika z wyroku WSA w Warszawie (III SA/Wa 3689/17). Zdaniem WSA firma, która spłaca cudze długi, by przejąć umowy najmu sklepów położonych w atrakcyjnych lokalizacjach wykazuje związek pomiędzy poniesieniem wydatku a osiągnieciem przychodu.


Wojewódzkie sądy administracyjne mają coraz mniej skarg w sprawach podatkowych – wynika z informacji za 2016 r. zaprezentowanej podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA. W ubiegłym roku ich liczba spadła aż o jedną piątą (w sumie było ich niespełna 21 tys.). W ponad jednej piątej wygrali podatnicy (4,4 tys.), czyli podobnie jak w roku poprzednim. Sądy […]