Archiwum tagów: WSA

WSA w Krakowie orzekł (sygn. akt I SA/Kr 50/19), że otrzymaną działkę z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość pod budowę drogi można sprzedać przed upływem 5 lat bez podatku. Uznał, że nie występuje tutaj zjawisko spekulacji a podatnik działa w tej sprawie w wyniku przymusu.


WSA w Warszawie orzekł (sygn. akt III SA/Wa 971/18), że zakwaterowanie pracownika w miejscu budowy powinno być uznane za niedogodność zamiast przysporzenie. Tym samym nie powinno być zaliczek na PIT od nadwyżek świadczenia przekraczających 500zł miesięcznie.