Archiwum tagów: wpłaty na PFRON

Nie będzie zmian przepisów  zgodnie, z którymi pracodawcy zatrudniający od 25 do 27 pracowników płaciliby niższą składkę na PFRON. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wycofało się ze swojej propozycji. Nowelizacja od początku była negatywnie oceniana przez ekspertów – wskazywano, że  zmiana utrudni i skomplikuje system naliczania wpłat na PFRON i uszczupli budżet funduszu.


Pracodawca, który nie jest zobowiązany do wpłat na PFRON, musi złożyć oświadczenie, że nie chce, aby podmiot upoważniony do udzielania ulgi przesyłał mu druk z jej kwotą – wyjaśnił PFRON. Przypomniał, że prawa do obniżenia wpłat na PFRON nie nabywa tylko pracodawca zobligowany do płacenia, ale też każdy, kto w terminie określonym na fakturze ureguluje […]


W najnowszej wersji projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – mimo krytycznych uwag – pozostawiono zamianę zakładającą, że przedsiębiorcy wykazujący stan zatrudnienia mieszczący się w trzech przedziałach: od 25 do 25,99 osób, od 26 do 26,99 podwładnych oraz od 27 do 27,99 pracowników, będą płacili odpowiednio niższą wpłatę na PFRON. Propozycja ta […]


W ostatnim czasie firmy coraz częściej adoptują polityki różnorodności (ang. D&I – czyli Diversity and Inclusion), dążąc do wyrównania szans zawodowych grup pracowników. Jedną z takich grup są osoby z niepełnosprawnościami – zatrudnianie jej reprezentantów niesie ze sobą wiele korzyści.


W resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej nie ma zgody na zaproponowaną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nowelizację ustawy o rehabilitacji zakładającą, że przedsiębiorcy mieszczący się w trzech przedziałach: 25-25,99, 26-26,99 oraz 27-27,99 pracowników, będą płacili odpowiednio niższą od obecnej kwotę na PFRON. Zdaniem MRPiPS zmiana nie ma merytorycznego uzasadnienia, jest nieadekwatna do celu ustawy […]