Archiwum tagów: wniosek

Od 1 października korespondencja z urzędem, począwszy od złożenia wniosku do wydania decyzji WIT (wiążąca informacja taryfowa), prowadzona jest wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o WIT jest założenie konta na portalu PUESC oraz uzyskanie uprawnienia „Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej” (uprawnienie nr 15). Ponadto wymogiem formalnym […]


Błędy w deklaracjach, zeznaniach, czy innych dokumentach składanych do skarbówki to żadna nowość. Występują one od zawsze. Co więcej, od lat są to te same pomyłki. Podobnie sytuacja wygląda z wnioskami o wydanie interpretacji podatkowej (ORD-IN). Jeśli wnioskodawca wypełni podanie niezgodnie z przepisami nie ma co liczyć, że otrzyma odpowiedź. W związku z tym zarzut […]


Jeśli podatnik ma zaległości w różnych podatkach, a w kolejnym miesiącu nadpłatę, to może wskazać, na poczet której zaległości nadwyżka ma zostać przeznaczona – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (I SA/Gd 935/11). Sąd zwrócił uwagę, że organ sam może zaliczyć nadwyżkę podatku na najstarsze zobowiązanie, ale jedynie wtedy, gdy podatnik nie wskaże, na pokrycie […]


9 grudnia Ministerstwo Gospodarki ogłosiło długo wyczekiwany nabór wniosków na dotacje. To najprawdopodobniej ostatnia szansa na uzyskanie wsparcia z funduszy UE do 2013 roku dla realizacji dużych projektów inwestycyjnych produkcyjnych i usługowych w ramach działania 4.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Podstawowe zasady kwalifikowania projektów w tym działaniu pozostały takie same jak w poprzednich rundach. Inwestycje […]


Wyrok WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 577/11)   – tak orzekł WSA w Warszawie sprawie o sygn. akt III SA/Wa 577/11, który wyrokiem z dnia 5 października 2011 r. uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.   Pyrrusowe zwycięstwo odniósł podatnik skarżając wydaną w jego sprawie przez Ministra Finansów interpretację indywidualną. Sąd – rozpatrując sprawę – uznał, […]