Archiwum tagów: wniosek

Wyszukiwarka wydanych wiążących informacji stawkowych będzie dostępna na stronie www.kis.gov.pl – poinformowała DGP Krajowa Informacja Skarbowa. Wniosek WIS-W na platformie ePUAP nie jest jeszcze dostępny. Na razie wnioski wpływają drogą tradycyjną, czyli pocztą. Dyrektor KIS wskazuje, że we wnioskach, które już wpłynęły pojawiają się błędy, m.in. brakuje wskazania przedmiotu wniosku, wnioski składane są na błędnym […]


Ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych czeka na podpis prezydenta. Na jej podstawie podatnicy, którzy złożą wnioski o APA przed końcem 2019 r., będą mogli ująć w kosztach wydatki z tytułu nabywania usług oraz wartości niematerialnych zarówno za 2019 r., jak i za rok poprzedni. Eksperci zachęcają podatników do […]


Od 1 października korespondencja z urzędem, począwszy od złożenia wniosku do wydania decyzji WIT (wiążąca informacja taryfowa), prowadzona jest wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o WIT jest założenie konta na portalu PUESC oraz uzyskanie uprawnienia „Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej” (uprawnienie nr 15). Ponadto wymogiem formalnym […]


Błędy w deklaracjach, zeznaniach, czy innych dokumentach składanych do skarbówki to żadna nowość. Występują one od zawsze. Co więcej, od lat są to te same pomyłki. Podobnie sytuacja wygląda z wnioskami o wydanie interpretacji podatkowej (ORD-IN). Jeśli wnioskodawca wypełni podanie niezgodnie z przepisami nie ma co liczyć, że otrzyma odpowiedź. W związku z tym zarzut […]


Jeśli podatnik ma zaległości w różnych podatkach, a w kolejnym miesiącu nadpłatę, to może wskazać, na poczet której zaległości nadwyżka ma zostać przeznaczona – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (I SA/Gd 935/11). Sąd zwrócił uwagę, że organ sam może zaliczyć nadwyżkę podatku na najstarsze zobowiązanie, ale jedynie wtedy, gdy podatnik nie wskaże, na pokrycie […]