Archiwum tagów: WIT

Od 1 października korespondencja z urzędem, począwszy od złożenia wniosku do wydania decyzji WIT (wiążąca informacja taryfowa), prowadzona jest wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o WIT jest założenie konta na portalu PUESC oraz uzyskanie uprawnienia „Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej” (uprawnienie nr 15). Ponadto wymogiem formalnym […]


Wiążące informacje taryfowe, potwierdzające klasyfikację towarów wynikającą z taryfy celnej, będą wiążące również dla firm (obecnie WIT wiąże tylko organ). Zmiana ta zacznie obowiązywać 1 maja br., wraz z wejściem w życie Unijnego Kodeksu Celnego. Wymaga on, aby każdy, kto ma decyzję WIT, przestrzegał zawartych w niej ustaleń. Dotyczy to także dokumentów wydanych przed wprowadzeniem […]


Podatnicy, którzy importując lub eksportując towary, mają problem z właściwą wykładnią przepisów celnych, nie mogą zwrócić się do ministra finansów o wydanie urzędowej interpretacji w tym zakresie. Kwestia interpretacji przepisów prawa celnego została tylko w pewnym stopniu uregulowana we Wspólnotowym Kodeksie Celnym. – Organy celne na pisemny wniosek udzielają wiążących informacji taryfowych (WIT) oraz wiążących […]