Archiwum tagów: wiążące informacje stawkowe

Wiążące Informacje Stawkowe będą wiążące dla organów podatkowych dopiero od 1 kwietnia 2020 r., mimo że podatnik będzie mógł o nie wnioskować od 1 listopada 2019 r. – potwierdza resort finansów w odpowiedzi na pytania DGP. Eksperci zwracają uwagę, że może się to okazać problematyczne w przypadku złożenia wniosku na potrzeby obowiązkowego split paymentu.


Zakończyły się konsultacje publiczne projektu nowelizacji ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej, która wprowadza nową matrycę stawek VAT. Z dokumentu podsumowującego konsultacje wynika, że 5 proc. stawką będzie objętych więcej soków, nektarów owocowych oraz napojów warzywnych. Utrzymano też 5 proc. stawkę dla prasy lokalnej i regionalnej. Przesunięto natomiast termin, od którego będą wydawane wiążące informacje […]


Projekt nowelizacji ustawy o VAT, który wprowadzi nową matrycę stawek, przewiduje także Wiążące Informacje Stawkowe (WIS). Będzie to rodzaj interpretacji, potwierdzający że dany towar czy usługa należą do konkretnej pozycji w klasyfikacji statystycznej CN albo PKWiU. Obecnie podatnicy mogą uzyskać jedynie niewiążące opinie klasyfikacyjne z urzędów statystycznych.


Z opublikowanego projektu nowelizacji ustawy o VAT, który wprowadza nową matrycę, wynika że towary zaliczane do tego samego działu nomenklatury scalonej (CN) będą objęte taką samą stawką VAT. Wprowadzone też zostaną wiążące informacje stawkowe (WIS). Nowa matryca ma obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., a o WIS będzie można wystąpić od 1 kwietnia 2019 r.