Archiwum tagów: wiążąca informacja stawkowa

Kancelaria Sejmu poinformowała o wstrzymaniu prac nad projektem w zakresie nowej matrycy stawek VAT. Jednocześnie podała, że jesli zostanie podjęta decyzja o jego dalszym rozpatrywaniu, to powrót do projektu rozpocznie się od przegłosowania wniosku o jego odrzucenie w pierwszym czytaniu. Projekt zakładał m.in. wprowadzenie niższych stawek na e-booki i e-prasę od 1 czerwca 2019 r. […]


Na wczorajszym posiedzeniu Rządu przyjęto projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający nową matrycę stawek VAT. Oprócz zmian w stawkach, projekt przewiduje, że w przypadku wątpliwości związanych ze stawką podatku, dyrektor KIS będzie wydawał Wiążące Informacje Stawkowe (WIS). Nowa matryca stawek ma wejść w życie od 2020 r., a WIS – od czerwca tego roku. W […]


Wiceminister finansów zapowiedział, że resort chce, aby nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca nową matrycę stawek VAT szybko trafiła na obrady Rady Ministrów. Dodał, że niektóre przepisy nowelizacji mają obowiązywać już od czerwca, w tym w szczególności te dotyczące Wiążącej Informacji Stawkowej. – Przedsiębiorcy mieliby około pół roku na uzyskanie WIS, by być gotowi na 1 […]


Wiążąca Informacja Stawkowa usprawni proces klasyfikacji stawek VAT po wprowadzeniu nowego systemu stawek VAT opartego o nomenklaturę scaloną. Rząd pracuje nad ustawą umożliwiającą nowelizację systemu stawek VAT i przejście z obecnego systemu opartego na PKWiU na nomenklaturę scalona (CN). To będzie bardzo duża zmiana dla firm, które podlegają obecnemu systemowi stawek VAT. Jednym ze sposobów […]


Od 1 kwietnia 2019 r. podatnik będzie mógł wystąpić o wiążącą informację: stawkową, akcyzową i taryfową, z których będzie wynikało jaki należy zastosować kod CN dla danego towaru lub PKWiU dla usługi. Obecnie to organ podatkowy oczekuje od podatnika, aby we wniosku o interpretację indywidualną podał symbol PKWiU.


MF skierował do konsultacji projekt zmieniający system kwalifikowania opodatkowania dla wybranych towarów i usług. Najważniejsze założenia projektu to wydanie interpretacji w formie Wiążącej Informacji Stawkowej określającej prawidłową stawkę VAT, a także propozycja zastąpienia PKWiU przez Nomenklaturę Scaloną (CN) dla towarów i pozostawienia osobno PKWiU dla usług.