Archiwum tagów: WHT

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że od kwoty wypłaconej za bezprawne używanie znaku towarowego, płatnik musi pobrać podatek u źródła. Jest to należność licencyjna, bo – jak wskazał sąd – w Komentarzu do Modelowej Konwencji OECD przyjęto, że należności licencyjne pochodzą również z deliktu, a więc z niedozwolonego działania (sygn. akt II FSK 490/17).


Po zmianach jakie weszły w życie 1 stycznia 2019 r. w procedurze zapłaty podatku u źródła problematyczne może się okazać złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku. Oświadczenie dotyczy bowiem tego, czy odbiorca należności jest ich rzeczywistym właścicielem oraz czy prowadzi w państwie siedziby rzeczywistą działalność gospodarczą. Zdaniem ekspertów ustalenie tych […]