Archiwum tagów: WHT

Płatnicy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia lub z niższych stawek podatku u źródła, muszą dochować należytej staranności przy przeprowadzaniu testu rzeczywistego właściciela należności i rzeczywistej działalności. Przy czym przepisy nie zawierają definicji należytej staranności. Dyrektor KIS wskazał, że dla dochowania należytej staranności można zweryfikować status kontrahenta na podstawie np. aktualnych certyfikatów rezydencji i oświadczenia, że […]


Od 1 lipca przy wypłacie należności powyżej 2 mln zł na rzecz jednego kontrahenta w jednym roku podatek u źródła trzeba będzie pobierać już w momencie wypłaty należności, a następnie będzie można wystąpić o jego zwrot. Może się okazać, że podatnicy wypłacający należności za usługi niematerialne będą musieli pobrać podatek, nawet jeżeli wypłacane kwoty będą […]


Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że od kwoty wypłaconej za bezprawne używanie znaku towarowego, płatnik musi pobrać podatek u źródła. Jest to należność licencyjna, bo – jak wskazał sąd – w Komentarzu do Modelowej Konwencji OECD przyjęto, że należności licencyjne pochodzą również z deliktu, a więc z niedozwolonego działania (sygn. akt II FSK 490/17).


Po zmianach jakie weszły w życie 1 stycznia 2019 r. w procedurze zapłaty podatku u źródła problematyczne może się okazać złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku. Oświadczenie dotyczy bowiem tego, czy odbiorca należności jest ich rzeczywistym właścicielem oraz czy prowadzi w państwie siedziby rzeczywistą działalność gospodarczą. Zdaniem ekspertów ustalenie tych […]