Archiwum tagów: VAT

W dniu 13 lipca 2020 r. Rząd Wielkiej Brytanii wydał dokument zatytułowany „The Border with the European Union: Importing and Exporting Goods”, w którym opisano stopniowo wprowadzane obostrzenia co do przemieszczania towarów między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Dokument ten adresowany do firm brytyjskich ma także znaczenie dla polskich firm handlujących z brytyjskimi podatnikami w szczególności, jeżeli chodzi o dostawy online towarów o niskiej wartości.


Z dniem 1 lipca 2020 r. weszła w życie nowa matryca stawek VAT. Choć miała ona stanowić ułatwienie w stosowaniu stawek VAT i ujednolicić je dla podobnych towarów i usług, możemy już zaobserwować pierwsze doniesienia o wątpliwościach podatników w stosowaniu nowych przepisów. Zobacz jak zmieniły się przepisy i z jakimi problemami najczęściej borykają się podatnicy.


1 lipca 2020 r. weszły w życie zmiany zasad zgłaszania płatności dokonanych na rachunki bankowe inne, niż zawarte w wykazie prowadzonym przez Szefa KAS (tzw. „biała lista”). Przepisy dotyczą transakcji, których wartość przekracza 15 tys. zł (bez względu na liczbę dokonywanych płatności), a niedokonanie zgłoszenia w terminie w przypadku płatności na rachunek spoza listy oznacza wyłączenie wydatku z kosztów podatkowych.


W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycję zmian w zakresie podatku VAT, które miałyby na celu ułatwienie funkcjonowania polskiego biznesu. Zmiany mają wejść w życie już w przyszłym roku. Celem planowanych zmian ma być uproszczenie funkcjonowania małych firm poprzez skrócenie czasu poświęcanego na rozliczenia podatkowe do niezbędnego minimum. Do tej pory Ustawodawca skupiał się na rozwiązaniach mających załagodzić skutki ekonomiczne epidemii. Tym razem MF przedstawiło propozycję, która trwale ma wpłynąć na obowiązki podatników tak, by wyeliminować lub zredukować ich bariery rozwoju.


Przy skorzystaniu z ulgi za złe długi wierzyciel powinien mieć możliwość skorygowania podstawy opodatkowania VAT, nawet jeśli dłużnik znajduje się już w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji – uznała Juliane Kokott, rzecznik generalny TSUE w opinii z 4 czerwca 2020 r. sygn. C-335/19. Wyrok w sprawie nie został jeszcze ogłoszony.