Archiwum tagów: VAT

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że podmiot, który ma główną siedzibę poza granicami UE, ale prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na terenie jednego z państw członkowskich za pośrednictwem oddziału, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Sąd wskazał, że fiskus powinien zbadać, czy to co robi centrala podlegałoby VAT, gdyby było wykonywane w Polsce. Nie powinien od razu […]


Za pół roku wejdą w życie zmiany w opodatkowaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych i łańcuchowych. I tak, od 2020 r. sprzedawca skorzysta przy WDT ze stawki 0 proc. VAT tylko jeżeli nabywca będzie zarejestrowany do celów VAT w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu i poda dostawcy swój numer identyfikacyjny. Jak wskazuje Wojciech Kieszkowski, […]


Resort finansów poinformował, że rozpoczyna konsultacje podatkowe w sprawie opodatkowania VAT transakcji w zakresie leasingu zwrotnego. Konsultacje mają na celu zebranie opinii strony społecznej co do kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby uznać, że transakcja w zakresie leasingu zwrotnego powinna być traktowana jako jedna kompleksowa usługa finansowa lub też dwie odrębne transakcje Uwagi dotyczące konsultacji […]


Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że obowiązek zapłaty VAT powstaje już w chwili otrzymania zaliczki, a nie po wykonaniu usługi turystycznej (sygn. akt I FSK 831/15). Stanowisko to jest zgodne z wydanym w grudniu 2018 r. wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE, który uznał, że dopiero gdy touroperator będzie znał już ostateczne koszty wycieczki, powinien skorygować deklarację VAT […]