Archiwum tagów: VAT

Zgodnie z przepisami ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw podatnik, który nie będzie miał pewności co do zasadności stosowania konkretnej stawki VAT od 1 listopada będzie mógł uzyskać od dyrektora KIS rozstrzygnięcie w zakresie właściwej stawki VAT tzw. WIS. Co do zasady opłata za wniosek o wydanie […]


Po zmianach przepisów, które wejdą w życie w 2020 r. płatności dotyczące transakcji powyżej 15 tys. zł na konta niewskazane na białej liście podatników VAT, nie będą mogły być uznane za koszt uzyskania przychodu. Resort finansów w odpowiedzi na pytanie DGP wyjaśnia jednak, że płatności zrealizowane na rzecz kontrahentów, którzy nie zarejestrowali się w Polsce […]


Urząd wykreślił firmę z rejestru podatników VAT, ponieważ nie mógł się z nią skontaktować – nie dysponował jej numerem telefonu ani adresem mailowym. Zawiadomienie o wykreśleniu wysłał pocztą, na adres siedziby, który miał w dokumentach. Sprawą zajął się WSA w Gliwicach. Sąd zwrócił uwagę, że to właśnie na adres siedziby urząd skarbowy powinien wysłać podatnikowi […]


Organ podatkowy nie może żądać od podatnika szczególnego dokumentowania wykonania usług niematerialnych (marketingowych) np. poprzez zdjęcia czy wizualizacje, ponieważ ustawodawca nie sformułował takiego wymogu. Nie jest to niezbędne do odliczenia VAT, przesłanką do jego odliczenia jest np. faktura. Tak uznał WSA w Gliwicach w wyroku o sygn. akt I SA/Gl 448/19.


Deweloper, ustalając powierzchnię lokalu mieszkalnego dla celów stosowania stawki 8 proc. VAT, nie musi wliczać powierzchni garaży – potwierdził Dyrektor KIS w interpretacji nr 0111-KDIB3-1.4012.292.2019.1.KO. W jego ocenie można posłużyć się w tym przypadku przepisami ustawy o własności lokali, zgodnie z którą kondygnacja budynku w części, w której znajdują się konkretne garaże, stanowi lokal użytkowy.


System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) ruszył w 2018 r., jego głównym zadaniem jest całodobowy monitoring rachunków bankowych. Z danych MF przekazanych PB, wynika że dotychczas system zmonitorował 13,3 mln kont bankowych. Do grupy wysokiego ryzyka zakwalifikowano 14,6 tys. podmiotów. Po analizie danych Szef KAS zablokował na 72 godziny 291 rachunków bankowych (należących do 77 podmiotów) […]