Archiwum tagów: VAT

W wydanej interpretacji ogólnej z 15 kwietnia 2019 r. MF potwierdziło, że od 1 stycznia 2019 r. komornik nie jest podatnikiem VAT (interpretacja nr PT9.8101.1.2019). Wprowadzone z początkiem roku zmiany w zasadach prowadzenia działalności przez komorników sądowych powodują bowiem, że nie wykonują oni samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Relacje komornika z sądem […]


Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że skoro zgodnie z polskim prawem opłaty egzekucyjnej pobranej przez komornika sądowego nie można podwyższyć o VAT, to należy uznać, że zawiera już należny VAT (sygn. akt C-214/18). W efekcie komornik powinien pomniejszyć wynagrodzenie o podatek. Wyrok dotyczy stanu prawnego obowiązującego do końca 2018 r., od 2019 r. z przepisów wprost wynika, […]


Naczelny Sąd Administracyjny przypomniał, że podatnik powinien dochować należytej staranności przy weryfikacji swoich kontrahentów (sygn. akt I FSK 1022/17 oraz I FSK 428/18). W ocenie sądu wszystkie sprawy z kontrahentem można załatwiać przez telefon i na słowo, ale podatnik bierze na siebie ryzyko takiego działania. Jeśli okaże się więc, że spółka nie kupuje towaru od […]