Archiwum tagów: VAT

Firma, która zawarła fikcyjną umowę z nieuczciwą agencją pracy tymczasowej nie odliczy podatku od faktur, które zostały na podstawie takiej umowy naliczone. Natomiast, jeśli przedsiębiorca wystawił fakturę na rzecz agencji, to musi zapłacić wykazany na niej podatek – wyjaśnił NSA w wyroku o sygn. akt I FSK 1340/17. Wyrok potwierdza utrwaloną w tym zakresie linię […]


NSA skierował do TSUE pytanie prejudycjalne dotyczące zasad neutralności VAT i proporcjonalności. Wątpliwości budzi to czy działający w dobrej wierze podatnik musi zapłacić VAT, jeżeli jego działanie nie wiązało się z oszustwem podatkowym, ale wynikało z błędnej wykładni przepisów przez strony biorące udział w transakcji, a odbiorca i tak miałby prawo do żądania zwrotu VAT […]