Archiwum tagów: VAT

1 listopada wejdzie w życie obowiązkowy split payment. Mechanizm podzielonej płatności będzie dotyczył podatników nabywających towary lub usługi wrażliwe wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, gdy kwota brutto z faktury przekroczy 15 tys. zł. Jak podaje Rzeczpospolita, od tego dnia dokonywanie płatności firmową kartą płatniczą może stać się ryzykowne. Nie będą one […]


Obowiązkowy split payment wejdzie w życie z początkiem przyszłego miesiąca. Pomimo tego, że przepisy szczegółowo wskazują zasady stosowania metody podzielonej płatności, to i tak przedsiębiorcy mają wiele pytań do nowej regulacji. Niepewność budzą m.in. wielostronne potrącenia oraz korekty podwyższające wartość transakcji do kwoty ponad 15 tys. zł. MF zapowiedziało wydanie objaśnień do nowej regulacji.


Projekt rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług przewiduje aktualizacje deklaracji VAT o najnowsze zmiany w przepisach. Od listopada zmiany zostaną wprowadzone do deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 oraz VAT-9M. Obecnie projekt znajduje się w konsultacjach publicznych.


Zdaniem Dyrektora KIS firma nie może odliczyć pełnego VAT od samochodu, jeśli nie ma on odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym (interpretacja nr 0115-KDIT1-2.4012.446.2019.1.AD). Zdaniem organu podatkowego aby podatnik mógł dokonać odliczenia pełnej kwoty podatku VAT, musi wykonać dodatkowe badanie techniczne pojazdu potwierdzone zaświadczeniem okręgowej stacji kontroli pojazdów oraz posiadać stosowną adnotację w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.


1 września 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące tzw. białej listy podatników VAT. Z odpowiedzi na interpelację grupy posłów (nr 32747) wynika, że MF pracuje nad opracowaniem wymagań związanych z wykazem podatników VAT, w tym również w zakresie wykorzystania tzw. „masek” do weryfikacji rachunków wirtualnych. Przed końcem bieżącego roku zostaną wypracowane zasady zapewniające bezpieczeństwo […]