Archiwum tagów: VAT-UE

16 maja br. Naczelny Sąd Administracyjny wydał dwa precedensowe wyroki dotyczące określenia sposobu wyrejestrowania z rejestru podatników VAT-UE  i związanych z tym obowiązków organu podatkowego. W ocenie sądu kasacyjnego wykreślenie powinno następować w formie decyzji ze wszystkimi tego skutkami (I FSK 877-878/13). Ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ pociąga za sobą określone konsekwencje, w szczególności […]


Urząd skarbowy musi wydać decyzję administracyjną w sprawie wykreślenia czynnego podatnika z rejestru VAT-UE – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w dwóch wyrokach z 16 maja br. (I FSK 877-878/13). Oba wyroki zapadały w sprawie podatnika, który został wykreślony z rejestru z powodu niezłożenia deklaracji podatkowych za kolejne dwa kwartały.


Projekt rozporządzenia MF przewiduje nowy wzór deklaracji w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE i VAT-UEK). Konieczność zmian związana jest głównie z przystąpieniem 1 lipca br. Chorwacji do Unii Europejskiej. Nowe wzory będą miały zastosowanie przy składaniu deklaracji za lipiec lub trzeci kwartał 2013 r. Dotychczasowe formularze będzie można nadal stosować pod warunkiem, […]