Archiwum tagów: vacatio legis

30-krotna podwyżka stawki podatku akcyzowego na oleje opałowe z 2005 r. była sprzeczna z Konstytucją. TK w wyroku z dnia 3 lipca (sygn. akt SK 16/17) zaznaczył, że ustawa wprowadzająca gwałtowną podwyżkę podatku akcyzowego, nie przewidywała vacatio legis, co naruszyło konstytucyjną zasadę ochrony własności oraz zaufania do państwa. Zdaniem ekspertów brak vacatio legis nowelizacji uniemożliwił […]


Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania mogła zostać wprowadzona w trakcie roku podatkowego (klauzula weszła w życie w połowie lipca 2016 r.). Potwierdził też, że przepisy jej dotyczące mają charakter materialno-procesowy i nie nakładają na podatników żadnych nowych obowiązków materialnoprawnych (sygn. akt II FSK 2594/17).


Eksperci podatkowi mają zastrzeżenia do krótkiego, 14-dniowego, vacatio legis w planowanej nowelizacji ordynacji podatkowej wprowadzającej klauzulę obejścia prawa. Krótki termin vacatio legis oznacza, że nowe przepisy wejdą w życie w trakcie roku podatkowego, a ponieważ na podstawie takich przepisów mogą być wydane decyzje określające zobowiązania podatkowe, może to oznaczać pogorszenie sytuacji podatnika. Przeciwko takim działaniom […]


Ani 14-dniowe vacatio legis, ani szybkie tempo prac legislacyjnych nie oznaczają, że ustawy podatkowe są niekonstytucyjne. To wnioski płynące z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin (K 23/12). W uzasadnieniu wyroku znalazły się aż 33 tezy dotyczące zasad poprawnej legislacji w zakresie uchwalania przepisów podatkowych – zauważa autor. Z […]


Rosną szanse na to, że ustawa nakładająca podatek dochodowy od zagranicznych spółek zależnych od polskich przedsiębiorców wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. Komisja Finansów Publicznych zaakceptowała poselski projekt, który ustala datę wejścia w życie ustawy właśnie na ten dzień. Był to termin zakładany pierwotnie przez rząd, ale w wyniku spóźnienia z publikacją ustawy okazało […]


Ministerstwo Finansów w lutym tego roku przedstawiło projekt dotyczący obowiązkowego składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Jak wynika z wyliczeń MF, nowela nakłada obowiązki na ponad 1,1 mln płatników PIT i 379 tys. płatników (podatników) CIT. MF przewidywało szybkie uchwalenie tych regulacji, tak żeby zachować odpowiednio długie, kilkumiesięczne vacatio legis na przygotowanie się do nowych zasad, […]