Archiwum tagów: ustawa

Teraz projektem ustawy o wspieraniu nowych inwestycji zajmie się Komisja Gospodarki i Rozwoju. Na wtorkowym posiedzeniu Sejmu wszystkie kluby parlamentarne poparły przekazanie projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji do dalszych prac w Komisji Gospodarki i Rozwoju. Przypominając, w ramach nowego systemu wsparcia, przedsiębiorcy będą mogli uzyskać zwolnienie z podatku CIT / PIT w związku z […]


W dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Celem planowanej nowelizacji ma być uszczelnienie systemu ochrony konsumentów jako słabszych uczestników rynku, m.in. poprzez wprowadzenie nowego modelu eliminacji klauzul abuzywnych, a także wzmocnienie ochrony konsumentów na rynku finansowym. Poniżej przedstawiamy główne zmiany wprowadzane Ustawą. […]


Powstanie specjalny portal, za pośrednictwem którego podatnik będzie miał dostęp do spersonalizowanej informacji o stanie załatwienia określonej sprawy w urzędzie skarbowym czy też o bieżących rozliczeniach podatkowych. Takie zmiany przewiduje przyjęty przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają ułatwić kontakt obywatela, […]


Ministerstwo Gospodarki kończy prace nad projektem ustawy o korytarzach przesyłowych („Ustawa”). Jak można dowiedzieć się ze strony internetowej Rady Ministrów, głównym celem [Ustawy] jest stworzenie odpowiednich i stabilnych warunków dla realizacji celu publicznego w postaci budowania, utrzymania oraz modernizowania infrastruktury technicznej niezbędnej do zapewnienia nieprzerwanego dostarczania energii elektrycznej, gazów w tym dwutlenku węgla, ciepła, ropy […]


Senat w przyszłym tygodniu zajmie stanowisko w sprawie ustawy wprowadzającej podatek od kopalin. Ze zleconych przez kancelarię Senatu analiz wynika, że ustawa przewiduje zbyt krótki, tj. 14-dniowy okres vacatio legis. Opiniujący sugeruje wydłużenie okresu vacatio legis ustawy co najmniej do jednego, optymalnie do dwóch miesięcy. Senatorowie mogą mieć zastrzeżenia do podatku Dziennik Gazeta Prawna 09.03.2012, […]