Archiwum tagów: usługa

Dyrektor KIS w interpretacji nr 0111-KDIB1-1.4010.387.2019.1.SG, wyjaśnił, że mimo oznaczenia faktury VAT klauzulą „mechanizm podzielonej płatności”, w sytuacji w której okaże się, że kupione towary lub usługi nie są wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, stosowanie mechanizmu podzielonej płatności nie będzie konieczne.


Organ podatkowy ma obowiązek wyjaśnić podatnikowi jak sklasyfikować towar lub usługę do odpowiedniego grupowania PKWiU. Nie może odmówić udzielenia odpowiedzi, skoro dokonuje klasyfikacji podczas kontroli – tak wynika z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. akt sygn. akt I FSK 730/17 oraz I FSK 1077/17.


Podwykonawcy mają wątpliwości, czy dostawę towaru można opodatkować odrębnie od usługi jego montażu. Fiskus nie daje jednoznacznej odpowiedzi. W jednej z interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że podwykonawca może fakturować odrębnie sprzedaż drzwi ze stawką VAT 23 proc., a na ich montaż stosować odwrotne obciążenie (0111-KDIB3-1.4012.275.2017.1.ICz). W innej skarbówka uznała, że do dostawy […]


Sprzedaż zniżek na zakupy w innych sklepach jest opodatkowana – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 17 listopada br. (III SA/Wa 230/15). Sprawa dotyczyła firmy, która nabywała od różnych sklepów i punktów usługowych kupony rabatowe, które następnie odsprzedawała indywidualnym klientom na portalu internetowym.


Kto zapewnia sobie, że w przyszłości zostanie zawarta z nim umowa najmu, już dziś ma uiścić podatek VAT – twierdzą organy. Najlepiej widać to na przykładzie gminy, która – jako jedyny udziałowiec spółki będącej Towarzystwem Budownictwa Społecznego – wniosła wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego, a w zamian zagwarantowała sobie prawo wynajmowania lokali wybudowanych w […]


Nabycie programu komputerowego z licencją, pomocą przy instalacji i zapewnionym stałym wsparciem technicznym nie jest dostawą towarów w rozumieniu ustawy o VAT – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15 stycznia br. (I FSK 1968/13). Otrzymanie przez spółkę licencji do oprogramowania oraz późniejszego prawa do jego sprzedaży na mocy sublicencji świadczy o tym, że […]