Archiwum tagów: urząd skarbowy

Przedsiębiorcy, którzy rejestrują się jako podatnicy VAT-UE, muszą liczyć się z tym, że urząd skarbowy będzie weryfikował deklarowane przez nich miejsce siedziby firmy. Będą niezapowiedziane wizyty urzędników i telefony – podaje portal Prawo.pl. Sprawdzenia wiarygodności nie unikną nawet ci, którzy są podatnikami VAT w Polsce.


Umowa podatkowa, mediacja, konsultacje skutków podatkowych danej transakcji, czy wreszcie umowa o współdziałanie – to propozycje rozwiązań zawartych w projekcie nowej ordynacji podatkowej, które promują ugodowe podejście w relacjach między organem podatkowym a podatnikiem. – W wielu badaniach empirycznych na świecie stwierdzono, że system podatkowy jest najbardziej efektywny, jeśli opiera się na zaufaniu, a nie […]


W trakcie przesłuchania urzędy skarbowe pytają świadków o to, czy byli karani za składanie fałszywych zeznań. Robią to także w obecności osób trzecich. – Urzędnicy mogą sprawdzać karalność świadków za składanie fałszywych zeznań w Krajowym Rejestrze Karnym. Nie oznacza to jednak, że mogą ich o to wprost pytać – mówi w rozmowie z DGP Monika […]


Ustawa wprowadzi możliwość mediacji ułatwiającej komunikację podatnika z urzędem skarbowym. Sprawy podatkowe ze swej natury długo uchodziły za „nienegocjacyjne”, a ich rozstrzyganie w drodze konsensusu między organem podatkowym a podatnikiem przyjmowano jako niedopuszczalne. Po kilku latach dyskusji opublikowano właśnie projekt Nowej Ordynacji Podatkowej, który wprowadza nieznane dotychczas formy załatwiania spraw podatkowych. Czy odpowiedzą one na […]


Od 1 stycznia 2016 r. wystarczy wynająć biuro w stolicy, aby zmienić swój urząd skarbowy w sprawach VAT. Rozliczenia będą tam, gdzie podatnik mieszka lub ma siedzibę. Do tej pory liczyło się to, gdzie są wykonywane czynności podlegające opodatkowaniu, a więc gdzie firma faktycznie działa – piszą autorzy. Zmianę właściwości miejscowej urzędów przewiduje nowelizacja ordynacji […]