Archiwum tagów: uproszczona APA

Zgodnie z projektowanymi przepisami  procedura uproszczonej APA  zakłada m.in. zmniejszenie wymogów dokumentacyjnych w stosunku do wybranych rodzajów transakcji oraz obniżenie wysokości opłat administracyjnych. Prace legislacyjne znajdują się obecnie na etapie opiniowania.


Zgodnie z projektem ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania i zawieraniu uprzednich porozumień cenowych już od lipca podatnicy mogliby skorzystać z uproszczonej APA (uAPA). Eksperci zauważają jednak, że nowe przepisy nie przewidują uAPA dla usługodawców; zawierają zbyt wąski zakres usług uprawniających do uAPA, oraz określają zbyt rygorystyczne sankcje za złożenie nierzetelnych oświadczeń o potrzebie […]


21 marca 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało długo wyczekiwany projekt przepisów dotyczących uproszczonej APA, która miała przyspieszyć pozyskiwanie APA umożliwiające zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów mimo ograniczeń wynikających z art. 15e ustawy CIT. Na czym polegają uproszczenia procedury, dla jakich transakcji będą możliwe oraz co z tymi sprawami, które kryteriów umożliwiających pozyskanie uproszczonego APA […]