Archiwum tagów: unikanie podwójnego opodatkowania

OECD opublikowało raport dotyczący wpływu kryzysu COVID-19 na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Raport ten porusza cztery kluczowe kwestie, tj. powstanie zagranicznego stałego zakładu z uwagi na obowiązkową pracę zdalną, czy zmianę rezydencji podatkowej spółek związaną z miejscem efektywnego wykonywania funkcji zarządczych.


Ministerstwo Finansów opublikowało opracowane przy współpracy z zagranicznymi urzędami skarbowymi Państw Stron wersje syntetyczne tekstów umów UPO. Obecnie udostępniono 23 dokumenty, prace nad kolejnymi czterema są w toku. Równocześnie opublikowano aktualny wykaz terminów rozpoczęcia obowiązywania MLI w Polsce dla poszczególnych UPO.


Spółka, która nie uzyska informacji czy nabywca odsetek jest ich rzeczywistym właścicielem, nie może stosować obniżonej stawki podatku u źródła wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Musi pobrać podatek u źródła według ustawowej stawki 19 lub 20 proc. Tak wynika z interpretacji Dyrektora KIS nr 0114-KDIP2-1.4010.101.2019.2.JC. Oznacza to, że jeśli kontrahent nie zgodzi się […]


W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano najważniejsze założenia do projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Do najważniejszych zmian należą: wprowadzenie uproszczonej procedury uzyskiwania uprzednich porozumień cenowych (APA) oraz wdrożenie przepisów unijnej dyrektywy 2017/1852, która wprowadziła nowe zasady rozwiązywania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania. Planowana data skierowania […]


Czy wiesz, że już 7 czerwca planowane jest podpisanie przez ponad 60 krajów OECD, w tym Polskę, tzw. Wielostronnej Konwencji* (ang. multilateral instrument – MLI), która może jednocześnie zmienić setki umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, bez konieczności negocjacji każdej z nich z osobna? Jest to pierwsze tak daleko idące działanie w historii podatków międzynarodowych. Efektem […]