Archiwum tagów: umowa ubezpieczenia

Usługi ubezpieczeniowe nabywane od podatników, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła (WHT). Nie można ich bowiem uznać za świadczenia podobne do umów gwarancji i poręczeń – orzekł w dniu 22 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. Wyrok ten może być niezwykle ważny dla przedsiębiorców, którzy płacą składki ubezpieczeniowe na rzecz zagranicznych ubezpieczycieli.


W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie ma usługi w sytuacji, gdy podatnik, w związku z korzystnym przebiegiem umowy ubezpieczenia, otrzymuje w momencie jej rozwiązania pieniądze od ubezpieczyciela. Co innego, gdyby było to wynagrodzenie za skrócenie umowy – zastrzegł sąd (I FSK 499/16). W rozpatrywanej sprawie podatnik podkreślił we wniosku o interpretację, że w związku z […]


Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki, która spierała się z fiskusem o zakres zwolnienia z PIT przy wypłatach z ubezpieczenia. Z wyroku wynika, że zwolnione z opodatkowania są jedynie kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczenia wypłacone bezpośrednio przez ubezpieczyciela (II FSK 1391/15). W spornej sprawie podstawą wypłaty była nie umowa ubezpieczenia, ale cesja.


Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wyjaśnił w interpretacji z 23 sierpnia br., że skoro spółka jest stroną umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w której ubezpieczonymi są m.in. członkowie zarządu i rady nadzorczej, to opłacana składka stanowić będzie w dacie zapłaty dla poszczególnych osób przychód z tytułu wykonywanej funkcji w rozumieniu art. 13 pkt 7 ustawy […]