Archiwum tagów: umowa o zarządzanie

Przychodów z umów o zarządzanie nie można rozliczać w swojej firmie. Nie wolno więc od nich odliczyć poniesionych kosztów, nie przysługuje też podatek liniowy. Sposobem na to może być rozdzielenie obowiązków na zarządzanie i inne czynności, np. usługi doradcze. Za te drugie przysługuje odrębne wynagrodzenie. Można je opodatkować tak jak przychody z działalności gospodarczej, co […]