Archiwum tagów: umowa o współdziałanie

Weszła w życie ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, która wprowadziła do Ordynacji podatkowej nowe rozwiązanie dla podatników tzw. umowę o współdziałanie. Nie jest to jednak rozwiązanie dla wszystkich, zwłaszcza w okresie pilotażowym.


Opublikowany projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych zakłada m.in. wprowadzenie nowego narzędzia umożliwiającego współpracę z administracją podatkową (KAS). Od 1 lipca 2020 r. podatnicy mieliby możliwość zawierania z KAS „umowy o współdziałanie”.


MF opublikowało zmiany w projekcie nowej ordynacji podatkowej. Największa  z nich dotyczy umowy o współdziałanie zawieranej z szefem KAS. – Przed podpisaniem umowy szef KAS przeprowadzi u przedsiębiorcy wstępny audyt podatkowy. Jeśli wykaże nieprawidłowości, firma, która je skoryguje, zapłaci tylko 50 proc. odsetek za zwłokę za cały okres nieobjęty przedawnieniem – mówi Dominik Kaczmarski, dyrektor […]