Archiwum tagów: ulga podatkowa

Z ustaleń DGP wynika, że MF przedstawiło premierowi dwie propozycje zmian podatkowych. Jedna z nich dotyczy zwiększenia kosztów uzyskania przychodu, druga – stworzenia nowej ulgi w PIT dostępnej dla pracujących. Dotyczą one różnych parametrów, m.in. stawek podatkowych, stawek składek, kwoty wolnej, kosztów uzyskania przychodów, kwot odliczanych od podstawy opodatkowania, ulg podatkowych. Działania te mają się […]


Karę za samowolę budowlaną można obniżyć korzystając z ulg podatkowych przewidzianych w Ordynacji podatkowej. W tym celu trzeba złożyć wniosek do wojewody i uzasadnić ważny interes publiczny lub podatnika. W praktyce często urzędnicy odmawiają przyznania ulgi uznaniowej, jednak warto wtedy zaskarżać decyzje do sądów administracyjnych, które wydają korzystne wyroki dla podatników (np. w sprawie umorzenia […]


Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo. Przewiduje on, że twórcy gier, którzy spełnią tzw. test kulturowy, będą mogli dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania CIT/PIT 100 proc. ustawowo określonych kosztów kwalifikowanych. Realna korzyść dla podatnika wyniesie 19 proc. kosztów kwalifikowanych.


Planujesz ekspansję swojego przedsiębiorstwa na terenie kraju? Podczas najbliższego szkolenia online  podpowiemy jak rozwijać firmę poprzez realizację nowych inwestycji oraz rozbudowę skali prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Omówimy dostępne ulgi podatkowe oraz podpowiemy jak efektywnie wykorzystać dostępne źródeł wsparcia.


Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że dywidenda nie może być równolegle odliczana od opodatkowania w Polsce i stanowić koszt uzyskania przychodu w innym kraju. Na początku 2015 r. weszła w życie tzw. klauzula antyhybrydowa. Klauzula przewiduje, że zwolnienia z CIT, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT nie stosuje się do dywidend […]