Archiwum tagów: ulga IP Box

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że takie wydatki jak zakup laptopa czy routera, ale również wydatki na leasing i eksploatację samochodu mogą stanowić koszty bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w części przypisanej do przychodów ze zbycia oprogramowania, a podatnik może uwzględnić je dla celów ulgi IP Box (Interpretacja dyrektora KIS o sygn. 0111-KDIB1-3.4011.55.2020.2.APO)


Obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. ulga IP Box pozwala na opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką w wysokości 5 proc. Zainteresowanie preferencyjną stawką podatkową wzrasta. Z uwagi na to, że coraz więcej przedsiębiorców chce z niej skorzystać, rośnie liczba wniosków o wydanie interpretacji podatkowej w przedmiocie możliwości skorzystania z 5 proc. […]


Podatnik może skorzystać z ulgi B+R oraz IP Box w tym samym roku podatkowym, z tym że wobec różnych kategorii dochodu. Ulga B+R może być stosowana do dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, natomiast ulga IP Box – do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie DGP.