Archiwum tagów: ulga B+R

Ministerstwo Finansów, w odpowiedzi na zapytanie poselskie (nr 9404), wskazuje, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop, czyli za okres, w którym  pracownik wykonywał/realizował na rzecz podatnika prace badawczo-naukowe może zostać uznany za koszt kwalifikowany możliwy do odliczenia w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Odmienne stanowisko zajmował dotychczas Dyrektor KIS w indywidualnych interpretacji podatkowych.


Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2018 r. z preferencji na badania i rozwój skorzystało 948 podatników CIT. Łącznie podatnicy korzystający z ulgi B+R odliczyli 1,7 mld zł. Z roku na rok podatnicy chętniej korzystają z preferencji, ale nie jest to duży przyrost. I tak, w 2017 r. z ulgi korzystało 565 przedsiębiorców, natomiast […]


Zdaniem WSA w Warszawie trzyletnie prace nad innowacyjnymi systemami teleinformatycznymi realizowane w ramach projektu nie spełniają definicji działalności badawczo-rozwojowej. Sąd wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o CIT działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w sposób systematyczny, a to oznacza, że rozpoczynając takie działania podatnik powinien zakładać, że w przyszłości dalej będzie je podejmował i realizował (sygn. […]


Pracodawca może potraktować jako koszt kwalifikowany także tę część wynagrodzenia, która przypada na czas urlopu, choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika zatrudnionego do prac badawczo-rozwojowych – potwierdził WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 2665/18). Spór powstał na tle zmiany przepisów od 2018 r. Po zmianach pracodawca musi bowiem wyliczać proporcję i pomniejszać podstawę opodatkowania […]