Archiwum tagów: ulga B+R

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień dotyczący stosowania przepisów wprowadzających ulgę IP Box. Do 10 maja 2019 r. podmioty zainteresowane mogą zgłaszać do niego swoje uwagi. Z projektu wynika m.in., że aby skorzystać z nowej ulgi wystarczy być współwłaścicielem bądź użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z IP na podstawie umowy licencyjnej. Resort potwierdził też, że można […]


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) szacuje, że do 2020 r. pula dofinansowania zarezerwowana w regionalnych programach operacyjnych na projekty związane z przedsiębiorczością i innowacjami wyniesie 23 mld zł, z czego na przedsięwzięcia B+R przewidziano 8,5 mld zł, a na rozwój konkurencyjności MŚP — ok. 14,6 mld zł. Z analizy resortu wynika też, że od początku […]


Coraz częściej fiskus i sądy wydają korzystne dla podatników stanowiska w zakresie tego, jakie wydatki mogą być objęte ulgą B+R. Aleksandra Pabiańska z EY wyjaśnia, że można do nich zaliczyć m.in. wynagrodzenia pracowników, materiały, ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych. Przypomina również, że przedsiębiorcy mają czas do końca marca na raportowanie w […]


Po wejściu w życie ulgi IP Box pojawiły się wątpliwości czy podatnik może stosować łącznie obie ulgi, tj. dotychczasową ulgę B+R i nową IP Box. Wyniknęły one z tego, że IP Box stosuje się do dochodów kwalifikowanych, a wydatki w ramach ulgi B+R odlicza się od dochodu obliczonego na zasadach ogólnych. Ministerstwo Finansów potwierdziło jednak, […]


Interpretacje wydawane przez dyrektora KIS pomagają firmom ustalić, czy prowadzone przez nich projekty są działalnością innowacyjną. Z jednej z nich wynika, że spółka może odliczyć koszty zakupu sprzętu specjalistycznego także po zakończeniu projektu B+R. W innej np. fiskus potwierdził, że przedsiębiorca ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania koszty poniesione na wytworzenie prototypów, niezależnie od tego, […]