Archiwum tagów: ulga B+R

Wraz z rosnącym zainteresowaniem ulgi B+R wśród przedsiębiorców, urzędy skarbowe wnikliwiej weryfikują odliczenia kosztów na działalność B+R. Organy chcą wiedzieć czy podatnicy faktycznie prowadzili badania naukowe bądź prace rozwojowe, dlatego pytają o wykaz projektów oraz kosztów kwalifikowanych rozliczonych w ramach ulgi B+R. Sprawdzają też, czy podatnik faktycznie je poniósł i czy wyodrębnił w ewidencji księgowej.


Podatnik może skorzystać z ulgi B+R oraz IP Box w tym samym roku podatkowym, z tym że wobec różnych kategorii dochodu. Ulga B+R może być stosowana do dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, natomiast ulga IP Box – do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie DGP.


Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień dotyczący stosowania przepisów wprowadzających ulgę IP Box. Do 10 maja 2019 r. podmioty zainteresowane mogą zgłaszać do niego swoje uwagi. Z projektu wynika m.in., że aby skorzystać z nowej ulgi wystarczy być współwłaścicielem bądź użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z IP na podstawie umowy licencyjnej. Resort potwierdził też, że można […]


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) szacuje, że do 2020 r. pula dofinansowania zarezerwowana w regionalnych programach operacyjnych na projekty związane z przedsiębiorczością i innowacjami wyniesie 23 mld zł, z czego na przedsięwzięcia B+R przewidziano 8,5 mld zł, a na rozwój konkurencyjności MŚP — ok. 14,6 mld zł. Z analizy resortu wynika też, że od początku […]


Coraz częściej fiskus i sądy wydają korzystne dla podatników stanowiska w zakresie tego, jakie wydatki mogą być objęte ulgą B+R. Aleksandra Pabiańska z EY wyjaśnia, że można do nich zaliczyć m.in. wynagrodzenia pracowników, materiały, ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych. Przypomina również, że przedsiębiorcy mają czas do końca marca na raportowanie w […]