Archiwum tagów: ubezpieczenie członków zarządu

Polisa ubezpieczeniowa dla członków zarządu, rad nadzorczych oraz dyrektorów z powodu swojej konstrukcji nie może być traktowana jako przychód pracowniczy. W momencie zawierania umowy ubezpieczenia nie jest możliwe ustalenie wartości świadczenia przypadającego na jedną osobę oraz czasu korzystania przez te osoby z ochrony – uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 grudnia 2014 r. (II […]


Menedżer, któremu spółka opłaci polisę OC, nie ma przychodu, jeżeli krąg osób objętych tych ubezpieczeniem na dzień zapłaty składki jest nieograniczony – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie redakcji. MF wyjaśniło, że ustalenie przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia wymaga precyzyjnego wskazania osoby będącej beneficjentem świadczenia.


Organy podatkowe coraz częściej przyznają, że kadra kierownicza, którą spółka ubezpiecza od odpowiedzialności cywilnej, nie ma z tego tytułu przychodu. Korzystną dla podatników wykładnię zawierają tegoroczne interpretacje izb skarbowych w Poznaniu, Katowicach i Bydgoszczy. Tomasz Socha z EY wskazuje, że zasadniczo wartość opłaconej przez spółkę składki jest przychodem ubezpieczonego. Są jednak sytuacje, w których ustalenie […]


Firma musi pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od polisy OC przypadającej na menedżera, nawet gdy w umowie tej, zawartej przez spółkę, kadra zarządzająca nie jest wymieniona z imienia i nazwiska. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 lutego br. (II FSK 3399/13). NSA uznał, że w takiej sytuacji łatwo zidentyfikować, kto korzysta z […]


Nie można pomniejszyć przychodów o składki związane z ubezpieczeniem OC pracowników, ani innych osób reprezentujących przedsiębiorstwo – uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15 października br. (II FSK 2924/11). Spółka wskazywała, że przepis ustawy o CIT, który wyłącza z kosztów składki opłacone przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia, odnosi się tylko […]


Jeśli firma ponosi wydatki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia osób pełniących funkcję organów od odpowiedzialności cywilnej, to po jej stronie nie powstanie obowiązek obliczenia i poboru podatku dochodowego. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 21 sierpnia br. (IBPBII/1/415-566/13/AA).